Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Podstawowe cechy drewna jako paliwa energetycznego

Data: 2007-09-06
Drewno jest materiałem o budowie komórkowej. Ścianki zbudowane są z substancji organicznej, a pory wypełnia zmienna ilość wody i powietrza. W przekroju poprzecznym pnia drzewnego można wyróżnić: korę, spełniającą rolę tkanki okrywającej, łyko, miazgę, właściwe drewno składające się z dwóch odmiennie zabarwionych stref; bieli i twardzieli. Jasno zabarwiona warstwa bieli, zajmująca obwodową strefę przekroju, spełnia funkcje przewodzenia wody. Ciemniej zabarwiona twardziel, zajmująca wewnętrzną część pnia, składa się z komórek obumarłych, przesyconych substancjami żywicznymi i garbnikami.
Biel i twardziel na przekroju poprzecznym pnia dębuBiel i twardziel u cisa

Drewno młode ma komórki cienkościenne i wykazuje dużą porowatość, drewno późne natomiast jest bardziej zwarte [1].
Ze względu na pochodzenie drewno dzieli się na:
  • iglaste, np.: sosna, jodła, świerk, modrzew, cis, cedr i inne,
  • liściaste miękkie, np.: lipa, wierzba, brzoza, olcha, topola, osika,
  • liściaste twarde, np.: dąb, buk, grab, jesion, klon, orzech, jawor, grusza, akacja, wiąz
Właściwości biomasy określają takie parametry, jak zawartość wilgoci i części lotnych oraz skład chemiczny substancji organicznej i mineralnej. Te wielkości określają także właściwości fizyczne drewna tj. jego kaloryczność, gęstość, porowatość [1].
Wartość energetyczna drewna zależy przede wszystkim od jego wilgotności i gęstości, a w mniejszym stopniu od rodzaju i sposobu przygotowania. Wartość opałowa odpadów drzewnych mokrych (o naturalnej wilgotności na poziomie 50 – 60%) wynosi zaledwie 6-8 GJ/t, natomiast po podsuszeniu do stanu powietrznie suchego (wilgotność 10 – 20%) wzrasta do poziomu 14 – 16 GJ/t oraz do ok. 19 GJ/t przy całkowitym wysuszeniu (tabela poniżej). Przy założeniu wartości opałowej węgla na średnim poziomie (23 – 25 GJ/t) w przybliżeniu 1,5 tony podsuszonego (powietrznie suchego) drewna jest równoważne energetycznie 1 tonie węgla [2].

Przeciętne zawartości części niepalnych (popiołu) w zrębkach drzewnych (0,5 – 3%) oraz innych odpadach drzewnych są niższe niż w przypadku słomy (4%) oraz węgla (12%). W związku z tym spalanie odpadów drzewnych cechuje powstawanie mniejszej ilości pyłów lotnych oraz popiołu.
Zawartość związków siarki w zrębkach drzewnych nie przekracza 0,05% i jest trzykrotnie niższa niż w przypadku słomy (0,15%) oraz kilkunastokrotnie niższa niż w przypadku węgla (0,8%) [2].

Charakterystyka wybranych właściwości odpadów drzewnych [2]
Wyszczególnienie
Zrębki z gałęzi
Zrębki z całego drzewa
Zrębki z pnia
Zrębki z pniaka
Kora
Tarcica
Zawartość wilgoci (świeży materiał) [%]
50 – 60
45 – 55
40 – 55
30 – 50
50 – 65
15 - 30
Wartość opałowa [MJ/kg s.m.]
18,5 - 20
18,5 – 20
18,5 – 20
18,5 – 20
18,5 – 20
18 - 19
Wartość opałowa świeżego materiału [MJ/kg]
6 – 9
6-9
6- 10
6- 11
6-9
12 - 15
Gęstość usypowa [kg/m3]
250 - 400
250 - 350
250 - 350
200 - 300
250 - 350
150-250
Ilość uzyskiwanej energii z jednostki objętości [MWh/ m 3 ]
0,7 - 0,9
0,7 - 0,9
0,7 - 0,9
0,8- 1,0
0,5 - 0,7
0,65-0,8
Zawartość popiołu [% s.m.]
1 -3
1 -2
0,5-2
1-3
1-3
1-5
Zawartość wodoru [% s.m.]
6-6,2
5,4-6
5,4 - 6
5,4-6
5,7 - 5,9
Zawartość siarki [% s.m.]
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,1
Zawartość azotu [% s.m.]
0,3 - 0,5
0,3 - 0,5
0,3 - 0,5
0,3 - 0,5
0,3 - 0,5
0,1 – 0,5
Wyszczególnienie
Zrębki z odpadów tarcicy
Odpad z cięcia piłą
Pył z cięcia pilą
Zrębki z cięcia tarcicy
Pył z mielenia tarcicy
Odpady ze sklejki
Zawartość wilgoci (świeży materiał) [%]
10 – 50
45 - 60
45 - 60
5 - 15
5 - 15
5 - 15
Wartość opałowa [MJ/kg s.m.]
18,5 – 20
18,5 - 20
19 - 19,2
19 - 19,2
19 - 19,2
19 – 19,2
Wartość opałowa świeżego materiału [MJ/kg]
6-15
6 - 10
6 - 10
13 - 16
15 - 17
15 - 17
Gęstość usypowa [kg/m3]
150 - 300
250 -350
250 - 350
80 - 120
100 - 150
200 - 300
Ilość uzyskiwanej energii z jednostki objętości [MWh/m3]
0,7 - 0,9
0,5 - 0,8
0,45 - 0,7
0,45 - 0,55
0,5 - 0,65
0,9 - 1,1
Zawartość popiołu [% s. m.]
0,4- 1
0,5-2
0,4 - 0,5
0,4 - 0,5
0,4 - 0,8
0,4 - 0,8
Zawartość wodoru [% s. m.]
5,4 - 6,4
6,2 - 6,4
6,2 - 6,4
6,2 - 6,4
6,2 - 6,4
6-6,4
Zawartość siarki [% s.m.]
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Zawartość azotu [% s.m.]
0,1-0,5
0,1 – 0,5
0,1 – 0,5
0,1 – 0,5
0,1 – 0,5
0,1 – 0,5

Źródło:
[1] Rybak W.: Spalanie i wspólpalanie biopaliw stałych; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006
[2] Hałuzo M., Musiał R., Ocena zasobów i potencjalnych możliwości pozyskania surowców dla energetyki odnawialnej w województwie pomorskim; Biuro Planowania przestrzennego w Słupsku, Słupsk 2004
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe