Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ROŚLINY I ZIARNO
 

Zakładanie uprawy

Data: 2007-05-03
Ze względu na specyfikę prowadzenia wieloletniej plantacji należy starannie przygotować glebę przed wysadzeniem roślin.
Ważnym zagadnieniem, przed założeniem plantacji miskanta, jest odpowiednie przygotowanie stanowiska po zbiorze gatunku przedplonowego, opierające się przede wszystkim na wykonaniu podorywki przykrywającej resztki pożniwne oraz zabiegach mających na celu eliminację występującego zachwaszczenia.
Mając na uwadze fakt, że rośliny miskanta sadzi się wiosną w uprawie szerokorzędowej i początkowy rozwój roślin jest stosunkowo powolny, już jesienne zwalczanie szczególnie uciążliwych chwastów jest ze wszech miar uzasadnione.
Przygotowanie stanowiska pod założenie plantacji miskanta powinno kończyć się wykonaniem orki zimowej na głębokość 20-25 cm, poprzedzona nawożeniem organicznym (obornik lub kompost). Gleba pozostawiona w ostrej skibie do wiosny będzie gromadzić zapasy wody potrzebne do rozwoju wiosennego roślin. W przypadku niskiego pH, przed orką należy przeprowadzić wapnowanie. Okres jesienny i wczesnowiosenny należy wykorzystać do prowadzenia intensywnych zabiegów odchwaszczających – mechanicznych (kultywatorowanie, bronowanie) lub chemicznych (np. Roundup 360 SL). Optymalna obsada miskanta olbrzymiego to 1 roślina na 1 m2. Obsada miskanta cukrowego może być większa, nawet do 4 roślin na 1 m2, co odpowiada rozstawie międzyrzędzi i odległości między roślinami 0,5-1 m. Przy ustalaniu obsady, należy pamiętać o dużej ekspansywności miskanta cukrowego, dzięki czemu pokrywa on szybko glebę równomiernym, zwartym łanem. Mimo wytwarzania znacznego plonu biomasy nie wymaga wysokiego poziomu nawożenia mineralnego, gdyż jest rośliną o silnym systemie korzeniowym. Wodę i składniki pokarmowe czerpie z głębszych warstw gleby. Będąc rośliną o cyklu fotosyntetycznym C4, lepiej wykorzystuje światło w procesie fotosyntezy niż rośliny cyklu C3.

W nawożeniu traw energetycznych nie powinno się przekraczać dawki azotu wynoszącej 150 kg·ha-1, natomiast stosunek N:P:K powinien kształtować się w proporcjach 1:0,4:0,5.

W związku z wegetatywnym sposobem rozmnażania Miskanta olbrzymiego dla praktyki rolniczej istnieją dwie możliwości uzyskania materiału sadzonkowego: przez podział kłączy (rhizomów) oraz na drodze kultur "in vitro". Pierwszy sposób polegający na podziale kłączy na fragmenty i ich późniejszym wysadzaniu na plantacji jest prosty i przynosi dobre rezultaty w postaci szybko i prawidłowo rozwijających się roślin, ale wiąże się z koniecznością posiadania dostępu do licznego materiału matecznego oraz jest czaso- i pracochłonny. W związku z tym może być stosowany jedynie wówczas, gdy posiadamy już pewien areał uprawy miskanta i chcemy go we własnym zakresie powiększyć. Z kolei uzyskiwanie materiału sadzonkowego z kultur "in vitro" jest bardziej zaawansowanym technicznie sposobem i wymaga pracy specjalistycznego laboratorium, jednak dzięki tej technice można uzyskać w krótkim czasie wiele roślin potomnych, które można skierować do sprzedaży zainteresowanym prowadzeniem plantacji rolnikom. Rośliny uzyskane na drodze kultur "in vitro" nie różnią się zasadniczo od roślin otrzymanych w skutek podziałów kłączy za wyjątkiem mniejszego początkowego tempa wzrostu i mniejszej mrozoodporności w pierwszym roku po posadzeniu. Jednak różnice te niwelują się już w drugim roku uprawy i w trzecim sezonie wegetacyjnym uzyskiwane plony biomasy są na porównywalnym poziome.


Fot.1 Maszyny do zasiewu

Fot.2 Praca w terenie

Sadzenia miskanta wiąże się z lokalizacją plantacji i najwcześniej może być wykonane w warunkach województwa dolnośląskiego i opolskiego tj. w I i II dekadzie maja. Czynności te wykonujmy od 15 kwietnia do końca maja, w zależności od wilgotności gleby. Nie zaleca się nasadzeń jesiennych, ze względu na niski
poziom udatnoœci.
Wegetacja miskanta w kolejnych latach trwa od kwietnia do pierwszych jesiennych przymrozków. Jednak w warunkach polowych proces fotosyntezy zostaje zahamowany w temperaturze około 6 sup>0C, co wiąże się z zatrzymaniem wzrostu roślin.

Wysadzenia roślin miskanta powinno się dokonać, podobnie jak siew kukurydzy, w glebę ogrzaną (ok. 10 0C) ręcznie (pod znacznik lub dołownik) lub mechanicznie za pomocą sadzarek. W przypadku wysadzania kłączy dobre efekty daje ich umieszczanie na głębokości 10-15 cm, natomiast głębokość sadzenia rozsady wyhodowanej "in vitro" jest uwarunkowana wzrostem otrzymanych roślin. Obsada roślin na 1 m2 powinna wynosić od 1 do 3 sztuk, co daje na powierzchni 1 ha liczbę od 10 000 do 30 000 sadzonek. Rzadsze sadzenie 1 roślina na 1 m2 pozwala na oszczędność materiału sadzonkowego, co ma istotne znaczenie w obniżeniu kosztów zakupu sadzonek. Obecnie koszt jednej sadzonki waha się w szerokich granicach od 0,80 do nawet 4 złotych. Z kolei gęstsze sadzenie (3 sztuki na 1 m2) pozwala roślinom miskanta bardziej konkurować z pojawiającymi się na plantacji chwastami i szybciej doprowadza do zwarcia rzędów i międzyrzędzi, a przez to niemal całkowicie eliminuje problem zachwaszczenia. Stąd w praktyce polowej rozstawa rzędów wynosi od 0,7 do 1,0 metra, a odległość między roślinami w rzędzie od 45 do 100 cm.

Źródło:
dr inż. Anna Edyta Gutowska - MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku - drewno.pl
http://www.cieplej.pl/Ekologia_OZE/1143277381.shtml
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe