Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DOTACJE UE
 

NFOŚiGW będzie Instytucją Wdrażającą

Data: 2007-11-17
Priorytet X dotyczy infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. Planowana alokacja wynosi 509,6 mln euro.

NFOŚiGW będzie Instytucją Wdrażającą działania 10.1, 10.2 i 10.3. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Warszawie pomiędzy Ministrem Gospodarki jako Instytucją Pośredniczącą a Narodowym Funduszem jako Instytucją Wdrażającą. Podczas tego spotkania zawarto też porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki a Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej, który będzie Instytucją Wdrażającą działania 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7 z osi priorytetowej nr X.

Priorytet X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dotyczy infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. W ramach priorytetu wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji zgodnej z celami priorytetu.

Zadania powierzone przez Instytucję Pośredniczącą do realizacji przez Narodowy Fundusz dotyczą:

-10.1 - wysokosprawnego wytwarzania energii
-10.2 - efektywnej dystrybucji energii
-10.3 - termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

Planowana alokacja środków na trzy działania powierzone do realizacji Narodowemu Funduszowi wynosi 509,6 mln euro, w tym 272,2 mln euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności. W projekcie PO Infrastruktura i Środowiska przewiduje się, że środki krajowe publiczne zaangażowane w realizację trzech pierwszych działań osi priorytetowej nr X wyniosą 31,1 mln euro, a środki prywatne ponad 206,3 mln euro.

Źródło: NFOŚiGW
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe