Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Produkcja brykietu

Data: 2007-11-23
Proces produkcji może przebiegnąć wg zamieszczonego poniżej diagramu. W zależności od surowca, od stopnia rozdrobnienia, wilgotności pewne etapy produkcji można pominąć.

Rys. 1. Schemat wytwarzania brykietów [1]

W pierwszej części procesu technologicznego następuje rozdrobnienie surowca do postaci, którą będzie można zbrykietować (frakcja - kilka milimetrów). W zależności od surowca i jego pierwotnej struktury korzystamy z różnych urządzeń rozdrabniających (rębaki, młyny, sieczkarnie). Często trzeba zastosować dwustopniowe rozdrabnianie. Gdy wilgotność rozdrobnionego surowca nie pozwala na prawidłową aglomeracje powinno się wprowadzić do suszarni- najczęściej bębnowej. Działają one na zasadzie przesuwania materiału dzięki wewnętrznej budowie ślimakowej. W wyniku styku z gorącym powietrzem następuje utrata wilgotności surowca. Wilgotność uzyskiwana powinna mieścić się w granicach do 15%, gdyż większa zawartość wody powoduje pogorszenie jakości brykietu. Kolejny etap to transport podajnikiem (najczęściej ślimakowym) rozdrobnionego i suchego surowca do zbiornika buforującego. Jest to często element niezbędny, który niweluje różnice wydajnościowe poszczególnych elementów składowych. W zbiorniku można zastosować dodatkowe elementy do mieszania składników (trociny, słoma, dodatki ziaren itp). Tak przygotowany surowiec podawany jest do zespołu zasypowego brykieciarki. W wyniku przetwarzania otrzymujemy brykiet (kostka, walec, ośmiokąt itp ). Ostatni etap - pakowanie i składowanie uzależnione są od wymagań odbiorcy. (worki, big-bagi, kontenery). Przechowywanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, aby wyprodukowany brykiet nie absorbował wilgoć z otoczenia. Złe warunki składowania mogą doprowadzić do rozwarstwiania się brykietu a w najgorszym wypadku powrotu do stanu sypkiego.

Czynniki wpływające na przebieg procesu zagęszczania można podzielić na cztery zasadnicze grupy:
  • właściwości chemiczno-biologiczne zagęszczanego materiału (skład chemiczny, budowa biologiczna cząstek, podatność na zagęszczanie, itp.),
  • technologiczne przygotowanie materiału do brykietowania (wilgotność, temperatura, wielkość cząstek materiału, odpowietrzenie, wstępne zagęszczanie, skład granulometryczny materiału, itp.),
  • związane z procesem zagęszczania (naciski zagęszczające, temperatura w czasie procesu, rekrystalizacja naprężeń, zmiana współczynnika tarcia, prędkość zagęszczania, itp.),
  • konstrukcyjne (kształt i geometria elementu zagęszczającego, stan powierzchni wewnętrznej komory, itp.)

Film ukazujący produkcję brykietu:


Źródło:
Ciśnieniowa Aglomeracja Materiałów Roślinnych - Roman Hejft [1]
Biopaliwa - Piotr Gradziuk, Anna Grzybek, Krzysztof Kowalczyk, Bogdan Kościk
Słoma - Energetyczne Paliwo - Piotr Gradziuk, Anna Grzybek, Krzysztof Kowalczyk
www.wikipedia.pl
brykietowanie.com
toczeniewdrewnie.pl
brodpol.com
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe