Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Brykietowanie - siły wzajemnego oddziaływania cząstek

Data: 2007-12-07
Brykietowanie jest procesem, w którym materiał o odpowiednich cechach poddawany jest działaniu dużego ciśnienia, czasem i wysokiej temperatury. Podwyższona temperatura w materiałach linnocelulozowych (drewno, słoma itp.), powoduje częściową hydrolizę hemicelulozy oraz dekrystalizację celulozy, co powoduje uplastycznienie cząstek materiału [1]. Na skutek oddziaływania tych czynników spotęgowane zostają siły wiążące międzycząsteczkowe działające między zewnętrznymi warstwami łączonych ziaren. Po ustaniu działania wysokiego ciśnienia materiał zachowuje swoje nowe cechy (kształt, ciężar właściwy, własności mechaniczne).

Siły wzajemnego oddziaływania cząstek brykietu
W procesie prasowania materiałów roślinnych występują znane typy wiązań fizykochemicznych. Podczas tworzenia się brykietu występują w nim następujące siły:
- przyciągania między cząstkami ciał stałych,
- powierzchniowe, na granicy rozdziału fazy stałej i ciekłej,
- adhezyjne, powstające w warstwie adsorpcyjnej,
- spójności, przejawiające się w tworzeniu mostków, występujące przy spiekaniu, zatężaniu środka wiążącego, stapianiu i krystalizacji rozpuszczonych substancji.

Na rysunku 1 przedstawiono ideowy schemat połączenia dwóch cząstek wewnątrz brykietu w procesie zagęszczania.

Rys. 1. Schemat połączenia dwu cząstek wewnątrz granuli w procesie zagęszczania
1, 2 – cząstki zagęszczanego materiału
3 – powierzchnia sczepiania cząstek
4 – ciecz zawarta w materiale
5 – ciecz dodana [2]


Źródło:
materiał pochodzi ze strony www.stravis.pl
[1] Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka, Białystok 2002.
[2] Friedrich W.: Das Pelletieren von Mischfutter-Grundlagen und Einflussgrössen des Pressprozesses und Wirkung auf die Nährstoffe. Aufbereitungs-Technik 1978.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe