Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ROŚLINY I ZIARNO
 

Możliwości wykorzystania

Data: 2007-05-03
Miscanthus nie jest w Polsce jeszcze uprawiany na dużą skalę. Jednak ze względu na dużą produkcję biomasy, wielostronność jej wykorzystania oraz niskie nakłady na prowadzenie plantacji, można stwierdzić, że powierzchnia plantacji obsadzanych tymi gatunkami będzie wzrastać.
W Polsce funkcjonuje już wiele kotłowni, w których spalana jest słoma. W zasadzie nie ma istotnych przeszkód, aby spalać w nich biomasę uzyskaną z traw.

Własności fizykochemiczne miskantusa zbliżone do słomy powodują, że jego spalanie w kotłach przeznaczonych do spalania słomy nie nastręcza większych problemów. W porównaniu z węglem, temperatura zapłonu i całkowite spalanie i miskantusa, i słomy następuje przy niskich temperaturach.
Duża zawartość substancji lotnych oznacza, iż znaczna część właściwego spalania następuje w fazie gazowej, lotnej; dlatego też efektywne przeprowadzenie procesu spalania wymaga znacznie większej komory spalania, oraz dostarczenia dodatkowego powietrza do drugiej części paleniska, tzw. powietrza wtórnego.
Sieczka pozyskiwana z miskantusa zawiera mniej chloru i potasu niż słoma uzyskiwana z tradycyjnych upraw rolniczych. Dlatego jej zastosowanie zmniejsza groźbę korozji urządzeń w kotłowniach spalających paliwo mieszane (wspólne spalanie węgla i słomy) bądź samą słomę.


Tab.1 Własności fizykochemiczne słomy i miskantusa istotne dla wykorzystania energetycznego

Rozdrobniony miskantus charakteryzuje się również większą wartością energetyczną i lepszą sypkością niż słoma zbóż. Według badań przeprowadzonych w Austrii 2,23 kg rozdrobnionego miskantusa o wilgotności 14% stanowi równowartość 1 l oleju opałowego. Wynika z tego, że z 1 ha plantacji (przy osiąganym plonie 20 ton suchej masy z ha) można uzyskać biomasą o równowartości 7 – 8 tysięcy litrów oleju opałowego. Na podstawie 4 – letnich badań i obserwacji stwierdzono, że do ogrzania powierzchni mieszkaniowej do 150 m2 potrzebnych jest pół hektara plantacji o wyżej wymienionych parametrach.

Biomasa tych roślin może być wykorzystywana nie tylko do spalania, ale także w procesie fermentacji metanowej (produkcja biogazu).

Dzięki dużej zawartości celulozy, introdukowane gatunki traw mogą być również wykorzystywane w przemyśle papierniczym, w budownictwie jako materiał izolacyjny i do wyrobu płyt wiórowych, a także w przemyśle chemicznym. Z racji mocnego systemu korzeniowego stosowane są jako rośliny przeciwerozyjne, a ze względu na intensywne pobieranie z gleby metali ciężkich przydatne są w rekultywacji terenów zdegradowanych.

Potencjalnymi odbiorcami energii wytworzonej w oparciu o biomasę miskanta mogą być również sami rolnicy, a szczególnie ta grupa, która prowadzi produkcję kwiaciarską i warzywniczą i dziś do ogrzewania szklarni i tuneli stosuje np. piece trocinowe. Wykorzystanie pól czasowo odłogowanych do produkcji miskanta na cele energetyczne może zapobiec w przyszłości ich całkowitemu wyłączeniu z produkcji polowej i stanowić naturalną ochronę przed ich stopniową degradacją.

Źródło:
dr inż. Anna Edyta Gutowska - MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku - drewno.pl
http://www.cieplej.pl/Ekologia_OZE/1143277381.shtml
Anna Gumeniuk; Czym zebrać trawę słoniową?; Agromechanika 3/06
Wokół energetyki; Miskantus - trawa energetyczna; październik 2006;
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe