Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Brykieciarka walcowa

Data: 2007-12-07
Zastosowanie – charakterystyka
Brykieciarki tego typu charakteryzuje wysokie ciśnienie prasowania, duża wydajność (liczona w tonach) i sprawność, a także odporność na zużycie narzędzi. Znalazły zastosowanie przy masowym prasowaniu materiałów drobnoziarnistych o właściwościach ściernych. Najczęściej są to materiały pochodzenia górniczego występujące w dużych ilościach, takie jak rudy i koncentraty metali, miał, szlam i pył węglowy.

Ze względu na słabe właściwości wiążące tych materiałów i krótki czas zagęszczania, w celu łatwiejszego ich brykietowania, dodaje się do nich często lepiszcze najczęściej w postaci materiałów pochodzenia roślinnego.

Cel stosowania pras walcowych w warunkach przemysłowych:
  • scalanie drobnoziarnistych materiałów przemysłowych (odpadów)
  • umożliwienie zastosowania danego materiału drobnoziarnistego w danej technologii np.: rudę miedzi po wydobyciu silnie rozdrabniamy (do ziarnistości <0.1 mm) następnie ją wzbogacamy metodą flotacji selektywnej i otrzymujemy koncentrat. Koncentrat ten brykietuje się. Forma kawałkowa jest niezbędna do tego aby stworzyć przestrzenie na przepływ powietrza i gazów przez warstwę wsadu.
  • scalanie podziarna karbidu; takie brykiety można stosować jako pełnowartościowy materiał do produkcji acetylenu w wytwornicach
  • podniesienie efektywności ekonomicznej różnych procesów technologicznych np.: scalanie kompozytu szklarskiego aby zapobiec rozwarstwianiu, segregacji komponentów transportowanych na przenośniku taśmowym; zapobiega się również pyleniu.
  • umożliwienie transportu materiałów pylistych i uekonomicznienie tego transportu np.: brykietowanie wiórów wstęgowych pozwala zmniejszyć ich objętość nawet ośmiokrotnie

Schemat brykieciarki

Rys. 1. Schemat ideowy brykieciarki walcowej:
1 – mechanizm podawania
2 – komora wstępnego zagęszczania
3 - walec prasujący

Rys. 2. Schemat cyklu pracy prasy (opis w tekście)


Rys. 3. Schemat brykieciarki walcowej
1-silnik
2-przekładnia pasowa
3-reduktor
4-sprzęgło zębate
5-klatka walców roboczych
6-walce robocze
7-przekładnia zębata otwarta
8-zasilacz

Opis działania
W prasach walcowych materiał jest zagęszczany w sposób ciągły między dwoma synchronicznie i przeciwbieżnie obracającymi się walcami. Dozowanie materiału między walce odbywa się również w sposób ciągły, najczęściej za pomocą urządzenia ślimakowego, gdzie następuje także wstępne zagęszczenie materiału.
Moc podawana jest z silnika (1) poprzez przekładnie pasową (2), która zabezpiecza silnik przed przeciążeniem, tłumi drgania, następnie występuje reduktor(3), na który następuje spadek prędkości obrotowej i wzrost mocy, która jest poprzez sprzęgło zębate (4) przekazywana na walce robocze (6), znajdujące się w klatce walców roboczych (5). Moc z reduktora jest przekazywana na jeden walec a następnie poprzez przekładnię zębatą otwartą na drugi. Materiał podawany jest w szczelinę między walcami z zasilacza (8).


Źródło:
stravis.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe