Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Sposoby wywierania ciśnienia na materiał brykietowany

Data: 2007-12-10
Sposoby wywierania ciśnienia na materiał, w celu jego zbrykietowania, można podzielić według następujących kryteriów:
  • charakterystyki zagęszczanego materiału,
  • charakterystyki pracy,
  • charakterystyki rozkładu sił prasujących,
  • rodzaju komory, w której zachodzi proces brykietowania,
  • rodzaj zewnętrznych sił przekazywanych na narzędzie prasujące [1, 2, 3].


1. Charakterystyka zagęszczanego materiału

a) degresywna: wyraźna histereza – materiały włókniste (krzywa a), charakterystyki liniowe,
b) progresywna: mała histereza – materiały pochodzenia mineralnego,
c) degresywno-progresywne: zmienna histereza – mieszaniny materiałów, w których określone grupy mają silnie degresywną charakterystykę w stosunku do pozostałych [1].

Rys. 1. Podstawowe typy charakterystyk zagęszczania materiałów:
F – siła zagęszczania, S – droga zagęszczania, h – droga rozprężania [1]

2. Charakterystyka pracy

a) ciągła – materiał jest podawany i prasowany w płynny oraz ciągły sposób. Takie cechy posiada brykietowanie np. za pomocą ślimaka. Narzędzie to wykonując ruch obrotowy wymusza przemieszczanie się surowca wzdłuż swoich wrębów i dalej przez otwartą komorę, w której na skutek napotkanych oporów zachodzi proces zagęszczania.
b) impulsowa – materiał jest dawkowany i prasowany w niewielkich porcjach w tempie pracy narzędzia prasującego. Zatem proces zagęszczania materiału odbywa się okresowo, a budowa powstałego w nim brykietu przyjmuję warstwową strukturę. Metoda ta znajduje zastosowanie w brykieciarkach stemplowych i rotacyjnych.
c) jednofazowa – odpowiednia ilość materiału, w jednej operacji, poddawana jest procesowi prasowania, aż do momentu uzyskania gotowego brykietu. Znajduje ona zastosowanie w prasach stemplowych – hydraulicznych.
d) kilkufazowa – jest to rozbudowana idea prasowania jednofazowego. Dochodzi do niej jedna lub więcej faz samego prasowania. Obrazowym przykładem jej zastosowania jest złomowanie (tzw. pakietowanie) karoserii samochodowych na prasach hydraulicznych.

Rys. 2. Schemat ideowy wywierania ciśnienia ze względu na charakterystykę pracy:
1 – narzędzie prasujące (a) ślimak, b), c), d) stempel)
2 – materiał prasowany
3 – obudowa komory prasującej
4 – materiał sprasowany
5 – stempel górny
6 – stempel dolny
g – wysokość brykietu
l – szerokość brykietu
S, S1, S2 – skok stempla

3. Charakterystyka rozkładu sił prasujących

a) wywołana ruchem obrotowym ślimaka – narzędzie wykonując ruch obrotowy przenosi i zagęszcza brykietowany materiał. Powierzchnia natarcia zwojów ślimaka, w czasie ruchu obrotowego, napiera na materiał znajdujący się we wrębach ślimaka. Powstaje tam szereg sił ciśnienia i tarcia skierowanych na ślimak, jak i na ścianki komory prasującej. Suma wypadkowa sił prasujących skierowana jest w stronę otwartego wylotu tej komory, w której następuje właściwe brykietowanie.
b) wywołana ruchem prostoliniowym stempla – narzędzie wykonując ruch posuwisty napiera z dużą siłą na materiał znajdujący się w komorze prasującej. Tam na skutek działania sił ciśnienia następuje proces zagęszczenia i prasowania.
c) wywołana ruchem tocznym – narzędziem prasującym jest w tym wypadku walec wykonujący ruch toczny nad powierzchnią matrycy. Powierzchnia matrycy może być płaszczyzną, pierścieniem, bądź bliźniaczym walcem. Pomiędzy tymi elementami dokładnie dawkowany jest materiał, który na skutek zmniejszania swojej objętości i wzrostu wewnętrznego ciśnienia, ulega sprasowaniu.

Rys. 3. Schemat ideowy rozkładu sił brykietowania:
1- narzędzie prasujące (a) ślimak, b) stempel, c) walec)
2 – materiał prasowany
3 - obudowa komory prasującej
4 – matryca

4. Rodzaj komory, w której zachodzi proces brykietowania

a) komora zamknięta – główny opór, potrzebny do zagęszczenia materiału, stawia dno komory. Dodatkowy opór stawia tarcie materiału o ścianki komory. Zakładaną gęstość brykietu można uzyskać przez regulację skoku stempla w stosunku do objętości porcji prasowanego materiału, bądź regulacją samego ciśnienia prasowania.
b) komora otwarta – czynnikiem sprawczym procesu zagęszczania jest opór jaki wywiera materiał na ścianki komory prasującej. Więc wartość nacisków zagęszczających uzależniona jest od oporu, z jakim brykiet zostanie przepchnięty przez kanał komory. Zależy ona głównie od kształtu, długości i chropowatości kanału, w którym zachodzi proces brykietowania.

Rys. 4. Schemat ideowy brykietowania w komorze zamkniętej a) i otwartej b):
1- narzędzie prasujące
2 - obudowa komory prasującej
3 – materiał prasowany,
S – skok stempla, F – siła prasowania, F’ – siła oporu (tarcia) [2]

5. Rodzaj zewnętrznych sił przekazywanych na narzędzie prasujące
  • hydrauliczne – siła przekazywana na narzędzie prasujące, powodująca zgniot, pochodzi od sił ciśnienia przenoszonych przez ciecz,
  • mechaniczne – narzędzie prasujące, za pośrednictwem różnych mechanizmów, otrzymuje napęd zazwyczaj od silnika elektrycznego.Źródło:
materiał pochodzi ze strony www.stravis.pl
[1] Hummel H.: Pressagglomeration – Theorie und Praxis. Materiały Sympozjum – Metody zagęszczania materiałów drobnoziarnistych. Kraków 1985.
[2] Drzymała Z.: Podstawy inżynierii procesu zagęszczania i prasowania materiałów. PWN, Warszawa 1988.
[3] Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka, Białystok 2002.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe