Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOPALIWA PŁYNNE
 

Biodiesel

Data: 2008-01-12
Biodiesel jest mieszaniną estru metylowego oleju rzepakowego z olejem napędowym w różnym składzie np.: B20 zawierz 20% estru, itp. Jednak coraz częściej spotykany jest biodiesel w postaci 100% oleju rzepakowego.
W 2003 roku w UE produkcja biodiesla w porównaniu z latami poprzednimi zwiększyła się o 35% i osiągnęła wartość 1,4 ∙ 106 Mg, co wraz z 0,3 ∙ 106 Mg bioetanolu dało łącznie 1,7 ∙ 106 Mg biopaliw. Eksperci ocenili zapotrzebowanie na biopaliwa na 7 ∙ 106 Mg czyli znacznie więcej
Biodiesel produkowany z rzepaku jest optymalną sprawą dla tego rodzaju pali. Tłoczone z roślin oleistych alternatywne paliwa z biomasy są w 100% ekologiczne. Paliwa odnawialne na bazie rzepaku w niedalekiej przyszłości znajdą szerokie zastosowanie, gdyż rzepak jest najważniejszą uprawianą w Polsce rośliną oleistą. Przeznaczany jest do celów konsumpcyjnych i przemysłowych. Odgrywa istotna rolę w żywieniu przetworzony na olej roślinny, margarynę, masło roślinne i inne, zastępując tłuszcze zwierzęce. Roślina ta jest również szeroko wykorzystywana w przemyśle jako dodatek do kosmetyków, smarów i olei technicznych.
W ostatnim okresie rzepak stał się jednym z najważniejszych surowców do produkcji paliw płynnych i stałych. Jako paliwo stałe wykorzystywana jest słoma rzepakowa, spalana w piecach do paliw. Natomiast podczas tłoczeniu oleju pozostają wytłoki które ze względu na wysoką zawartość białka stosowane są jako pasza dla zwierząt.
Do produkcji biopaliw płynnych stosowany jest olej rzepakowy, który uzyskuje się z tłoczenia nasion rzepaku, następnie poddawany jest on procesowi estryfikacji. W procesie tym powstają metylowe estry rzepakowe. Pod względem chemicznym tworzą mieszaninę metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych.

Ocena parametrów eksploatacyjnych silników diesla zasilanych biopaliwem w porównaniu do oleju napędowego.

- moc oraz moment obrotowy pozostają bez zmian
- wyższa sprawność silnika diesla zasilana biopaliwem
- praca silnika jest cichsza
- temperatura spalin jest niższa nawet do 10 %
- dobre właściwości smarne
- ujemną cechą natomiast jest mniejsza wytrzymałość gumowych uszczelniaczy

Wpływ zasilania silnika diesla biopaliwem na emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Paliwo wytwarzane z rzepaku jest przyjazne środowisku i spala się znaczniej czyściej niż paliwa produkowane z ropy, nawet przy wysokich jakości paliwa. Spaliny emitowane z biodiesla w porównaniu z olejem napędowym charakteryzują się:

- znacznie niższym zadymieniem mniej sadzy
- niższą zawartością tlenków węgla do 40 %
- niższa zawartość cząstek stałych o 10 – 60%
- znacznie mniej CO2 nawet o 85 % od oleju napędowego
- znikoma zawartość SO2
- zwiększona emisja azotu o ok.17% co zmniejsza zadymienie spalin i poprawia warunki spalania.

Trzeba dodać, że biopaliwa charakteryzują się dużą biodegradowalnąścią ok. 95 % w ciągu 21 dni a olej napędowy w 70 %. Ponadto gdy dostanie się do gruntu nie powoduje jego skażenia tak jak w przypadku wody.
Ponadto waży aspektem jest wykorzystanie osadów ścielowych do nawożenia gleb na których uprawiane są rośliny przemysłowe, z których produkuję się ekologiczne paliwa. ( np. rzepak)
Unia Europejska nakazuję, że do 2008 roku osady ściekowe nie mogą być składowane na składowiskach. Więc część osadów może być spalana a część używana jako nawóz organiczny. Osady ściekowe mogą być wykorzystywane w celu zastąpienia obornika. " Wielkość dawki osadu na jednostkę powierzchni ustala się biorąc pod uwagę zapotrzebowanie roślin na azot oraz zawartość azotu w osadzie". Rośliny potrzebują azotu do wydania odpowiedniego wydajnego plonu. Jednak jego nadmiar jest niekorzystny zarówno dla środowiska jak i dla jakości plonu. Ustawa o nawozach określa roczną dawkę azotu, która nie może przekraczać 170 kg/ha. Odwodnione osady są nawozem organicznym i podobnie jak obornik można go stosować jednorazowo oraz wielokrotnie co 3-4 lata. Jeżeli osad zawiera ok. 3 % azotu to dawka na 1 ha Mozę wynieść ok. 17 ton. Trzeba tu zwrócić uwagę na zawartość metali ciężkich np. ołów, kadm itp. Wysoka zawartość ołowiu jak korzystna pod uprawę rzepaku który będzie przetłoczony na biopaliwo. Stwarza to dobre warunki pracy biodiesla w silniku, natomiast pozostałości takie jak słoma może być sprasowana w brykieciarkach i spalona w kotle. Pozostają jeszcze wytłoczyny z ziarna, które również mogą być spalone w kotle lub przerobione na paszę.
Jednak sprawa biopaliw nie jest taka prosta, polityka naszego kraju nie ułatwia powstawania nowych baz tłoczących olej. Nałożenie podatku akcyzowego w wysokości ok 2,0 zł na każdy litra ekologicznego paliwa nie zachęci potencjalnych producentów. Stawka w tej wysokości sprawia, że na razie jest to nie opłacalne. Ministerstwo środowiska wprowadziło ustawę w której mowa jest, ze każdy rolnik może wyprodukować 100 litrów na każdy hektar uprawny ziemi. Ponadto istnieje jeszcze wielka biurokratyczna góra dla rolników co będzie musiał zrobić żeby zacząć produkcję paliwa, będzie musiał się wywiązać z dziesiątków sprawozdań i szczegółowej wiedzy z zakresów limitów. Rolnik żeby nie dostać kary musi mieć pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz numer w rejestrze paliwowym, liczne pozwolenie i oświadczenia. Ponadto częste kontrole i niekiedy grzywny. Nawet wiezienie za złej jakości paliwo.

Literatura:
- Lewandowski 2006
- Jankowiak 2007
- Siuta 2002
- Kotowski 2006
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe