Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Zagraniczna oferta stypendialna w dziedzinie energii odnawialnych

Data: 2008-04-09
Działu Edukacji Polskiego Komitetu ds. UNESCO informacje o propozycji stypendiów współsponsorowanych UNESCO/Russian Federation:

1. UNESCO i Rząd Federacji Rosyjskiej wspólnie z Centrum Zrównoważonego
Rozwoju w dziedzinie Energii Odnawialnych w Moskwie
(http://www.sedc.ru/page_pid_10_lang_2_news_82.aspx)
oferują 20 dwumiesięcznych stypendiów badawczych.

2. Czas trwania stypendium: 13 października - 12 grudnia 2008

3. Termin, w którym dokumenty powinny trafić do Polskiego Komitetu ds.
UNESCO - 9 czerwca br.(dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem PK ds. UNESCO).

4. Kandydaci wybierani będą w drodze konkursu.

5. Kandydaci maja do wyboru cztery tematy:

a/ Energie a trwały rozwój
b/ Ekologiczne zarządzanie źródłami energii
c/ Energie odnawialne
d/ Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem systemu energetycznego.

6. Wymagania wobec kandydata:

a/ minimum dyplom licencjata w dziedzinie stosownych nauk (także
ekonomicznych)
b/ znajomość języka rosyjskiego
c/ wiek - do 45 lat
d/ dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego

7. Składanie aplikacji:

a/przygotowanie dokumentów w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim lub francuskim, plus dwie fotografie (4 x 5 cm)
b/ potwierdzone kopie dyplomów
c/ certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego (podpis i pieczęć instytucji, profesora)
d/ osoby, których kandydatury otrzymają akceptacje komisji kwalifikacyjnej poproszone zostaną o dostarczenie certyfikatu medycznego.

8. Wybór kandydatów

a/ ostatecznego wyboru kandydatów dokona Centrum Zrównoważonego Rozwoju w dziedzinie Energii Odnawialnych w Moskwie
b/ Komitety narodowe UNESCO zostaną natychmiast powiadomione o wyborze kandydata
c/ UNESCO powiadomi wybrane osoby o sposobie dalszych działań (bilet, ubezpieczenie)
d/ osoby, które nie otrzymają informacji o przyznaniu stypendium do 31 lipca 2008, nie uzyskały stypendium.

9. Stypendyści otrzymują od władz Federacji Rosyjskiej:

a/ bezpłatne szkolenie
b/ opiekę naukową ze strony Centrum
c/ świadczenie pieniężne w walucie lokalnej, na pokrycie kosztów mieszkania,
utrzymania, kieszonkowego. Wysokość tej subwencji ustalona jest przez rząd
Federacji Rosyjskiej
d/ Centrum udzieli wybranym osobom pomocy w znalezieniu możliwie taniego
lokum.

10. Stypendyści otrzymają od UNESCO:

a/ UNESCO pokrywa koszty powrotnego biletu lotniczego w klasie ekonomicznej
b/ jednorazowe świadczenie w wysokości 100 USD, które stypendyści otrzymają przed wyjazdem do Rosji
c/UNESCO pokryje koszty ubezpieczenia medycznego

11. Pozostałe warunki

a/ nie przewiduje się przyznania dodatkowych środków dla rodziny stypendysty
b/ stypendyści są zobowiązani do przedłożenia raportu po ukończeniu
pierwszego miesiąca stażu, oraz raportu finalnego. Obydwa raporty muszą być
napisane w językach angielskim lub francuskim i podpisane przez opiekuna
naukowego stypendysty. Jeden egzemplarz raportu pozostaje w Centrum
Zrównoważonego Rozwoju w dziedzinie Energii Odnawialnych w Moskwie.

12.Wizy

a/ Osoby, które otrzymały stypendium powinny zwrócić się z prośbą o wizę do
Ambasady/Konsulatu. Koszty wystawienia wizy pokrywa stypendysta.TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI - 9 czerwca 2008, na adres:

Polski Komitet ds. UNESCO
Pałac Kultury i Nauki,7 piętro
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa


Formularz ( w jęz. angielskim) - do pobrania >> FORMULARZ
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe