Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGIA SŁONECZNA
 

Zasoby energetyki słonecznej w Polsce

Autor: Piotr Dziubiński
Data: 2008-05-07
W Polsce występują dobre warunki do czerpania energii słonecznej. Średnie ilości energii możliwej do zaabsorbowania w ciągu roku na 1 m2 na terenie Polski przedstawiono na mapce poniżej. Może ona posłużyć do oszacowania rzeczywistej ilości energii jaką otrzymamy z kolektorów , które chcemy zainstalować w naszym domu.


Rys. 1. Całkowite ilości energii słonecznej możliwej do pozyskania na obszarze Polski w ciągu roku (na podstawie zapisów z lat 1956-1975 prowadzonych przez około 30 stacji meteorologicznych)Rys. 2. Średnia ilość godzin słonecznych w ciągu roku na obszarze Polski (na podstawie zapisów z lat 1951-1980 prowadzonych przez około 60 stacji meteorologicznych)


W przykładzie poniżej przedstawiony jest sposób obliczenia spodziewanej ilości energii, uzyskanej w ciągu roku z instalacji solarnej, zbudowanej z 4 kolektorów płaskich o wymiarach panelu 1.0m x 2.0m – rozwiązanie typowe dla domków jednorodzinnych.

Przykład


Całkowita powierzchnia instalcji solarnej:


Ilość energii zaabsorbowanej w ciągu roku przez kolektory słoneczne:


Energia elektryczna pobierana przez instalację solarną w ciągu roku pracy:


Ilość energii zaabsorbowanej, po uwzględnieniu wkładu energii elektrycznej :


Całkowity koszt energi zaoszczędzonej w ciągu roku, w stosunku do energii elektrycznej:


Wynika stąd że energia elektryczna potrzebna do pracy instalacji solarnej (pobieranej przez pompy, zawory i automatykę) stanowi TYLKO około 1% PRZETWORZONEJ ENERGI SŁONECZNEJ. Jest to więc jeden z najbardziej EKONOMICZNYCH I EKOLOGICZNYCH rodzajów energii.

Aby budowa instalacji solarnej np. w domku jednorodzinnym była opłacalna, musi zakładać zainstalowanie minimum 6 do 8 m2 powierzchni kolektorów słonecznych. Przy mniejszej powierzchni ilości energii uzyskanej w ciągu roku nie będą znaczące, a okres zwrotu kosztów znacznie się wydłuży.

Pozyskana przez instalację solarną energia może być następnie magazynowana w zbiornikach buforowych i wykorzystywana do celów grzewczych,a w szczególności do:
- przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
- podgrzania wody basenowej )
- wspomagania centralnego ogrzewania (c.o.), szczególnie dla ogrzewania niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowego lub ściennego)

ZALETY INSTALACJI SOLARNYCH:
- ekologiczność (brak emisji CO2 i SOx i NOx )
- obniżenie kosztów energii konwencjonalnej na cele grzewcze
- niskie koszty eksploatacyjne
- małe powierzchnie pomieszczeń pod urządzenia solarne.
- w przyszłości możliwość uzyskania odliczeń ze względu posiadanie ekologicznych źródeł energii

WADY:
- wyższe w stosunku do kotłowni konwencjonalnych koszty inwestycyjne

Autor: Piotr Dziubiński

Artykuł w formacie pliku .doc można pobrać Klikając
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe