Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
LINKI
 

Energetyka - wykaz czasopism

Data: 2008-05-16

"Energia i Przemysł" - Magazyn jest kontynuacją wydawanego przez Migut Media miesięcznika Świat Energii.

Energia i Przemysł to magazyn podejmujący tematy gospodarcze i rynkowe. Prezentuje aktualne zjawiska istotne dla efektywnego i bezpiecznego rozwoju największych przedsiębiorstw, a także całej gospodarki. Jest pismem opiniotwórczym, w którym nie brakuje opinii i komentarzy przedsiębiorców, analityków, ekspertów, zwłaszcza osób reprezentujących stowarzyszenia branżowe. Na łamach Energii i Przemysłu omawiane są także przepisy regulujące działalność gospodarczą w poszczególnych sektorach, zwłaszcza projektowane zmiany.


"Energia. Poradnik producenta i użytkownika" - ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku.

To jedyne w kraju czasopismo traktujące w sposób przystępny dla każdego czytelnika o problemach producentów i dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła, gazu i paliw płynnych, o nowych technologiach i osiągnięciach w sektorze energetycznym, o ekologii oraz racjonalnym korzystaniu z energii.
Regularną lekturę zapewnia prenumerata redakcyjna. Pismo dostępne jest także w salonikach prasowych RUCH S.A. oraz w prenumeracie firm: RUCHS.A., Kolporter S.A. i Garmond Press.


"Nowa Energia" - to niedawno założony dwumiesięcznik branżowy, który kierowany jest do sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego oraz przemysłowych odbiorców energii, firm obsługujących wymienione branże, a także instytucji naukowo-badawczych działających na rzecz energetyki.
Odbiorcą "Nowej Energii" jest przede wszystkim kadra techniczna, badawcza oraz zarządzająca. Czasopismo docierać będzie również do organizatorów targów, konferencji i szkoleń bran­żowych, urzędów, ministerstw, instytutów i wyższych uczelni czy biur projektowych.


"Nowy Przemysł" - miesięcznik opisuje najnowsze światowe trendy w zarządzaniu firmami przemysłowymi, poświęca wiele uwagi nowym rozwiązaniom technologicznym, ale opisuje także społeczne aspekty strukturalnych przemian w gospodarce. W Miesięczniku znajdują swoje żywe odbicie kluczowe problemy i wyzwania stojące przed działającymi w Polsce przedsiębiorstwami


"Rynek Energii" - dwumiesięcznik wydawany od 1995 roku. Jego tematyka związana jest głównie z obrotem energią cieplną i elektryczną pomiędzy ich wytwórcą i dystrybutorem, a odbiorcą i użytkownikiem. W piśmie poruszane są takie zagadnienia dotyczące: rynku paliw pierwotnych, ekonomiki pracy urządzeń technologicznych, aspektów ekonomicznych i sposobów finansowania małych i dużych projektów inwestycyjnych, sposobu opomiarowania zużycia energii u odbiorców hurtowych i indywidualnych, oszczędności energii, termo renowacji budynków, budownictwa inteligentnego i emisji zanieczyszczeń.


"Urządzenia dla Energetyki" - specjalistyczny miesięcznik branżowy


"Gigawat Energia" - miesięcznik branżowy


"Rynek Elektryczny" - czasopismo o charakterze B2B skierowane do branży elektrotechnicznej i jej otoczenia. Na łamach czasopisma przekazuje się wiedzę niezbędną tym przedsiębiorcom, usługodawcom i ekspertom, którzy podejmują wyzwania rynkowe, szukają sposobów poprawy wyników ekonomiczno-finansowych oraz wejścia na nowe rynki zbytu. Publikowane artykuły opisują nowe trendy w elektrotechnice i omawiają różnorodne aspekty rozwiązań oraz przedstawiają nowe urządzenia oferowane na rynku, śledząc treść czasopisma Czytelnik uzyskuje pełną wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w branży i kierunkach jej rozwoju.


"Elektro Instalator" - misją wydawnictwa Instalator Polski jest wzbogacanie wiedzy i umiejętności naszych klientów oraz ich integrowanie, tak aby mieli satysfakcję i poczucie dumy z przynależności do branży, w której działają.


"Elektro Systemy" - miesięcznik branżowy


"Energetyka" - miesięcznik obejmuje swą tematyką wszystkie działy energetyki i gospodarki paliwowo – energetycznej energoelektryki oraz problemy i osiągnięcia polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Zawiera odrębny dział z informacjami o działalności SEP.


"Energetyka Cieplna i Zawodowa" - miesięcznik o zasięgu ogólopolskim. Czytelnikami są prezesi, dyrektorzy i inżynierowie wszystkich elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów energetycznych a także zakładowych elektrowni przemysłowych z całego kraju. Dociera również do dużej grupy instytucji pracujących na rzecz branży energetycznej i ciepłowniczej a także firm związanych z tą branżą.


"Energia Elektryczna" - miesięcznik jest jedną z najważniejszych pozycji wydawniczych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Miesięcznik ukazuje się od 1991 r. Prezentowana jest w nim problematyka elektroenergetyczna zarówno z zakresu techniki i technologii, jak i zarządzania, ekonomii, prawa, obsługi klientów, a także innych zagadnień związanych z energetyką.Jeśli zamieszczone linki są nieaktualne /nieaktywne/ lub pragną Państwo umieścić link nieobecny na stronie, prosimy o KONTAKT Agroenergetyka.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe