Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

II Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

Data: 2008-06-22
Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej to wydarzenie, które poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł Energii wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym.
Najbliższa edycja odbędzie się 30 września – 1 października 2008 r. w Warszawie.

Ubiegłoroczna Konferencja zgromadziła znakomitości polskiego i hiszpańskiego sektora energetycznego. Udział w Forum największych firm energetycznych Hiszpanii i Polski (takich jak: Gamesa, Endesa, Eolica, Pefaversa, Iberdrola, ESP S.A., PGE S.A., Polenergia) a także przedstawicieli rządu i samorządu oraz mediów sprawił, że I Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej wpisało się w ogólnoeuropejską dyskusję na temat wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii.

Celem Polsko-Hiszpańskiego Forum Energii Odnawialnej jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu wykorzystywania energii z Odnawialnych Źródeł Energii w regionach.

Hiszpania jako lider w zakresie inwestycji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii stanowi dla rynku europejskiego doskonały wzór. Doświadczenia przedsiębiorstw hiszpańskich w ich funkcjonowaniu czy współpracy z regionami, stanowią cenną wiedzę i przykład dla regionów polskich i polskiego rynku OZE.

TEMATY FORUM
a) Uwarunkowania prawne w Polsce. Perspektywy zmian legislacyjnych i ułatwień prawnych. Przykłady hiszpańskie.
b) Dyrektywa UE 3x20.
c) Rozwój współpracy polsko-hiszpańskiej w OZE
d) Nowe inwestycje i kierunki rozwoju: wiatr, biomasa, fotowoltaika w nowych inwestycjach.
e) Finansowanie projektów OZE w Polsce i Hiszpanii.

CEL FORUM
1.Merytoryczna i konkretna dyskusja na temat rozwoju polskiej energetyki ze źródeł odnawialnych. Wskazanie sprawdzonych rozwiązań z rynku hiszpańskiego. Wskazanie modelowej współpracy firm energetycznych z Regionami. Wskazanie aktywnych postaw regionów proinwestycyjnych oraz korzyści płynących dla Regionu z inwestycji w energię odnawialną.

2.Stworzenie impulsu do rozwoju innowacyjnych technologii wykorzystywanych w poszczególnych regionach. Wskazanie możliwości inwestycji w energię odnawialną w Polsce w poszczególnych regionach.

3.Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy. Miejsce spotkania przedstawicieli Województw i firm energetycznych oraz przedstawicieli władz państwowych.

ORGANIZATORZY
* Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 12 lutego 2001. Jego celem jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących źródła odnawialne energii oraz powstawanie i rozwój przedsiębiorstw multienergetycznych w Polsce - Energia - Media – Inicjatywa

Wśród członków wspierających przedsięwzięcie znalazły się czołowe firmy sektora elektroenergetycznego i paliwowego: Elektrownie Szczytowo - Pompowe SA, Zespół Elektrowni Wodnych Dychów SA, Zespół Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce SA, Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka - Żar SA i Elektrownia Wodna Żarnowiec SA.

Kontakt: Ewa Sochocka, ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, tel.(022) 433-12-38, fax.(022) 433 12-39,
e-mail: ewa.sochocka@seo.org.pl

* Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
Stworzona w roku 2000, z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców ma jeden podstawowy cel: służyć pomocą Firmom Członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko – hiszpańską.
Ułatwiamy poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechniamy informacje o działalności zrzeszonych w Izbie Firm tak w Polsce jak i w Hiszpanii. Staramy się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.
Służymy informacjami rynkowymi i finansowo – ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo - techniczno – przemysłowej. Propagujemy światowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i techniczne.
Współorganizujemy wystawy, targi, seminaria i inne imprezy promocyjne. Na wszystkie spotkania, konferencje i wyjazdy, w których uczestniczy lub którym patronuje Izba, jej Członkowie zapraszani są w pierwszej kolejności.
Na bieżąco informujemy o wszystkich wydarzeniach związanych z gospodarką obu Krajów. Reprezentujemy interesy Członków Izby w zakresie ich działalności gospodarczej wobec organów władz centralnych i lokalnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych. Współpracujemy z Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce, Ambasadą RP w Madrycie, Konsulatem Generalnym RP w Barcelonie, strukturami handlowymi placówek dyplomatycznych, Krajową Izbą Gospodarczą, regionalnymi i branżowymi izbami przemysłowymi Polski i Hiszpanii.

Kontakt: Zuzanna Gołębiewska, ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, tel.(022) 511-15-70; fax.(022) 511-15-71;
e-mail: phig@phig.plphig@phig.pl

INFORMACJE DO POBRANIA
Informacje o forum (pdf): II Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej
II Foro Polaco Espanol de Energias Renovables Foro
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe