Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Konferencja Oils & Fuels for Sustainable Development AUZO 2008, 8-11 września 2008 roku w Gdańsku

Data: 2008-08-06
Wortal Agroenergetyka.pl objął Konferencje Oils & Fuels for Sustainable Development AUZO 2008 patronatem medialnym


Organizatorami tego wydarzenia są Politechnika Gdańska we współpracy z Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, Polskim Klastrem 3 x 20 oraz Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - liderem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

Konferencja jest platformą wymiany informacji i doświadczeń przedstawicieli nauki, przemysłu i samorządów w dziedzinie najnowszych technologii produkcji, transportu, utylizacji jak też aspektów prawno-ekonomicznych i środowiskowych związanych z sektorem olejów i paliw.
Jedna z sesji Konferencji dotyczyć będzie produkcji i wykorzystywania bioenergii. Przedmiotem szczególnej uwagi będą możliwości wykorzystania instrumentów finansowania inwestycji z zakresu wdrażania innowacyjnych technologii w zakresie bioenergii. Określone zostaną bariery i szanse dla rozwoju rynku bioenergetycznego w Polsce i na świecie. Omówione zostaną również przyjazne środowisku sposoby produkcji, transportu, wykorzystania, odzysku, unieszkodliwiania olejów i paliw jak też wykorzystanie dwutlenku węgla, oraz czystsza produkcja w sektorze energetycznym.

Przedmiotem obrad będą: biopaliwa, ropa naftowa i jej substytuty, oleje smarowe, metan, paliwa syntetyczne, konsekwencje środowiskowe, postępowanie z dwutlenkiem węgla ze spalania paliw, czystsza produkcja oraz rozlewy olejowe i katastrofy ekologiczne. Spojrzenie horyzontalne na wyżej wymienione zagadnienia to fizykochemia zjawisk powierzchniowych, nanotechnologie, procedury badawcze, technologie produkcji, unieszkodliwianie i oczyszczanie.

Zaplanowano szereg działań towarzyszących Konferencji: przed-konferencyjne szkolenia dla doktorantów i przedsiębiorców, wizyty studyjne, wystawę sprzętu, technologii i usług w trakcie Konferencji, branżową, międzynarodową giełdę pracy oraz warsztaty po Konferencji mające na celu inspirację i przygotowanie innowacyjnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Szczególnie zapraszamy do udziału w tych warsztatach i dołączanie się do grup przygotowujących nowe projekty badawcze. Naszym celem jest umożliwienie przygotowania 4-5 nowych projektów w tematyce, która opisana jest szczegółowo w tzw. White Paper of the Conference, do lektury, którego zachęcamy.

Prezentacje ustne i postery zostaną opublikowane w książce pt. Oils and Fuels for Sustainable Development, pod redakcją prof. Jana Hupki. Oprócz materiałów konferencyjnych przewidujemy publikację zaakceptowanych artykułów w znanych, międzynarodowych czasopismach branżowych takich jak: Journal of Cleaner Production oraz International Journal of Oil, Gas and Coal Technology. Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są na www.oils.pl.

Tematy posterów będą przyjmowane do końca sierpnia 2008 r., ale zbyt późno przysłane mogą się nie znaleźć w ostatecznym programie Konferencji. Streszczenia artykułów mogą być przesyłane do 15 czerwca 2008 r., natomiast pełne artykuły do końca lipca 2008 r.

Oplata za udział w Konferencji obejmująca materiały konferencyjne, przyjęcie powitalne, bankiet oraz posiłki wynosi 1000 zł. Dla doktorantów i studentów z zakwalifikowaną prezentacją koszt uczestnictwa wynosi 500 zł.

Więcej informacji na stronie www.oils.pl

Zapraszamy !
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe