Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
LINKI
 

Instalacje - wykaz czasopism

Data: 2008-09-08

"Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" - Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, założony 1969r.
Tematyka:
Źródła ciepła, energetyka, ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, stacje przetwarzające, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja, klimatyzacja, wentylacja przemysłowa, odciągi miejscowe, transport pneumatyczny, instalacje przemysłowe, wymiana ciepła, fizyka ustrojów budowlanych, odzyskiwanie ciepła, chłodnictwo, automatyzacja systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych.


"INSTALACJE" - kwartalnik poświęcony zagadnieniom szeroko pojętych instalacji, ukazujące się od stycznia 1998 roku. Każdy numer kwartalnika jest źródłem wiedzy i informacji oraz przeglądem nowości z rynku instalacji, znajdujących zastosowanie w budownictwie oraz będących elementami technicznego wyposażenia budynków.


"Magazyn Instalatora" Miesięcznik o nakładzie 15420 egzemplarzy. Tematyką obejmuje trzy działy: grzewczy, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjno - klimatyzacyjny.


"Polski Instalator" - jest jedną z wielu fachowych pozycji wydawnictwa Instalator Polski sp. z o.o. Miesięcznik obecne jest na rynku wydawniczym od 1991 roku. Polski Instalator jest miesięcznikiem o charakterze informacyjno-praktycznym skierowanym do specjalistów w branży sanitarnej, grzewczej, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.


"Chłodnictwo & Klimatyzacja" - przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Czasopismo jest jedną z wielu fachowych pozycji wydawnictwa EURO-MEDIA Sp. z o.o. Czasopismo obecne jest na rynku wydawniczym od 1995 r.


"INSTAL" - miesięcznik inżynierski. Wydawany od 1981 roku przez COBRTI "Instal" oraz Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" w nakładzie 5 000 egz.


"Systemy Instalacyjne" - to pierwsze w Polsce czasopismo branży instalacyjnej, zajmujące się nie tylko opisywaniem konkretnych produktów, ale również analizujące zjawiska ekonomiczne, zachodzące w firmach z tej branży.
W każdym wydaniu magazynu - lista kilkuset przetargów w branży instalacyjnej (również z Unii Europejskiej) oraz ogólnopolski wykaz planowanych inwestycji.


"Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna"TCHiK to miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła.


"Pompy Pompownie" - kwartalnik ma zasięg ogólnopolski, dystrybuowany jest w formie prenumeraty w nakładzie 1500 egzemplarzy we wszystkich gałęziach gospodarki. Istnieje na rynku wydawniczym od 1992 roku.


"Gaz, Woda, Technika Sanitarna" Wiodące czasopismo w branżach techniki sanitarnej, gazownictwa i ochrony środowiska.
Tematyka: gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, technologia wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i przemysłowych, instalacje sanitarne.


"Rynek Instalacyjny" - miesięcznik Instalacyjno - Techniczny od 10 lat na rynku wydawniczym


"Doradca Energetyczny" - miesięcznik dla doradców energetycznych (audytorów) i ich profesjonalnych partnerów zainteresowanych paszportami energetycznymi budynków oraz obniżeniem w nich kosztów różnych rodzajów energii, w tym pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


Jeśli zamieszczone linki są nieaktualne /nieaktywne/ lub pragną Państwo umieścić link nieobecny na stronie, prosimy o KONTAKT
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe