Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
LINKI
 

Ekologia - wykaz czasopism

Data: 2008-09-13

"Przegląd Komunalny" - Pismo ma charakter informacyjno-poradniczy, jest łącznikiem pomiędzy nauką i praktyką, instytucjami badawczymi i praktykami w samorządach, zarządach gmin i urzędach administracji publicznej. Pismo ma celu szeroką popularyzację interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i zasobów przyrody. Prezentuje najnowsze osiągnięcia techniczne i organizacyjne, stanowiąc forum wymiany doświadczeń. Prezentuje działalność firm i przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Stałe działy: Informator, Kalendarium, Środowisko, Prawo Ochrony Środowiska, Gospodarka Odpadami, Woda-Ścieki, Drogownictwo-Komunikacja, Gospodarka Przestrzenna, Energia, Finanse-Zarządzanie, Zieleń Miejska, Forum. Integralną część czasopisma stanowią dodatki naukowe pod nazwą "Zeszyty Komunalne". Wydawnictwo ABRYS działa w obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Wydaje specjalistyczne miesięczniki: "Przegląd Komunalny", "Recykling", "Czystą Energię", "Wodociągi-Kanalizację" i "Zieleń Miejską" oraz rocznik "Leksykon Techniki Komunalnej".


"Aura" - miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.


"Ekopartner" - miesięcznik branży ochrony środowiska istniejącym 17 lat na polskim rynku wydawniczym, rzetelnie informującym o aktualnych zagadnieniach ochrony środowiska.


"Ekoświat" - miesięcznik ukazuje się od roku 1993 najpierw jako RAJ, później EKORAJ, a od numeru 4/99 EKOŚWIAT. Jest pismem o ekologii i ochronie środowiska we wszystkich dziedzinach życia. Podstawowym celem czasopisma jest wszechstronna edukacja ekologiczna.


"Ekotechnika" - ogólnopolski kwartalnik o technice w ochronie środowiska, ukazuje się od 1997 roku.
Kwartalnik Ekotechnika to źródło rzetelnej informacji o nowych rozwiązaniach technicznych i technologicznych polskich i zagranicznych urządzeń proekologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami ,ochrony powietrza , techniki pomiarowej w ochronie środowiska, techniki grzewczej, alternatywnych źródeł energii. Prezentowany periodyk również zawiera informacje o najnowszych przepisach prawa branżowego i systemach finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska.


"Poznaj Świat" - najstarszy miesięcznikiem podróżniczo - reportażowy, ukazujący się w Polsce od roku 1948. Początkowo wydawany był przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, a od 2002 wydawcą jest Bernardinum Sp. z o.o.


"Salamandra" - magazyn przyrodniczy


"Echa Leśne" - miesięcznik przyrodniczo-kulturalny; miesięcznik porusza problemy trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej


"Chrońmy Przyrodę Ojczystą" - dwumiesięcznik ma za zadanie popularyzację idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac naukowych i artykułów przeglądowych poświęconych naukowym podstawom ochrony przyrody


"Ekonatura" - miesięcznik; edukacja ekologiczna; promocja produktów i urządzeń ekologicznych


"Ekologia i Technika" - dwumiesięcznik; prezentacja najnowszych badań naukowych i doświadczalnych, prac przeglądowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień poświęconych ochronie środowiska


"Głos Lasu" - miesięcznik; szeroko pojęte leśnictwo oraz ochrona środowiska


"Las Polski" - dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu


"Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" - kwartalnik; szeroko rozumiana ochrona środowiska oraz materiały pokonferencyjne sesji krajowych i międzynarodowych


"Przyroda Polska" - miesięcznik ukazuje się od 1957 roku. Znaleźć w nim można artykuły o niezwykłym świecie roślin i zwierząt oraz zajmujące się problematyką ochrony środowiska, ponadto dodatki "Biuletyn Eko-Edukacyjny" i "Natura i Zdrowie".Jeśli zamieszczone linki są nieaktualne /nieaktywne/ lub pragną Państwo umieścić link nieobecny na stronie, prosimy o KONTAKT Agroenergetyka.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe