Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOPALIWA PŁYNNE
 

Biopaliwa - co to jest?

Data: 2007-05-11
Powszechnie używając zwrotu biopaliwa mamy na myśli takie biokomponenty jak estry i bioetanol.

Powszechnie używając zwrotu biopaliwa mamy na myśli takie biokomponenty jak:
- bioetanol - produkowany ze zbóż, kukurydzy, ziemniaków, kukurydzy i buraków cukrowych - dodawany do benzyn
- estry metylowe lub etylowe - otrzymywane w procesie przetwarzania rzepaku - dodawane do oleju napędowego

Co to jest biodiesel? Estry często nazywa się biodiesel'em. Jest to ekologiczne, nietoksyczne i odnawialne paliwo ulegające rozkładowi biologicznemu, o niemal identycznych właściwościach jak olej napędowy.
Biodiesel to mieszanka oleju napędowego i dodatków pochodzenia roślinnego tzw. estrów (metylowych lub etylowych) wyższych kwasów tłuszczowych. Estry otrzymuje się np. z rzepaku.

Proces: Ideą produkcji biopaliwa z oleju rzepakowego jest reakcja podwójnej wymiany triglicerydów i małocząsteczkowych alkoholi alifatycznych (C1 - C4, głównie metylowego) do estrów wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny wg reakcji trans estryfikacji:

Olej rzepakowy + Metanol = Diester + Gliceryna
100kg + 10kg = 100kg + 10kg


Przykład procesu:

Wykorzystanie:
-Rzepakowe paliwo miesza się w dowolnych proporcjach z paliwami z ropy naftowej. Do zasilania silników wysokoprężnych stosowane mogą być więc zarówno 100% estry, jak i ich mieszaniny z olejem napędowym.
-Estry metylowe kwasów tłuszczowych to również atrakcyjny surowiec dla przetwórstwa chemicznego. Zastosowanie estrów w sektorze niepaliwowym jest znacznie mniej narażone na elementy ryzyka i niepewności związanego z redukcją podatku akcyzowego.
-Estry mogą też być stosowane jako paliwo opałowe używane w kotłach grzewczych.

Definicje wprowadzone ustawą o biopaliwach
Biokomponenty - ester lub bioetanol
Ester - estry metylowe albo etylowe wyższych kwasów tłuszczowych
Bioetanol - odwodniony alkohol etylowy
Biopaliwa - paliwa z zawartością powyżej 5% biokomponentów
Paliwa ciekłe - paliwa z zawartością do 5% biokomponentów

Oznaczenia w UE
W żadnym kraju Unii Europejskiej nie stosuje się dodatkowych dystrybutorów na stacjach paliw jeśli paliwa te spełniają normy. Benzyny z zawartością etanolu do 5% nie są szczególnie oznakowane, gdyż spełniają normę EN 228, zaś mieszanka 95% oleju napędowego i 5% estrów metylowych oleju rzepakowego spełnia normę EN 590 obowiązującą w Unii Europejskiej dla ON.

Doświadczenia innych krajów Wieloletnie doświadczenia krajów Europy Zachodniej, które produkują paliwa z 5% dodatkiem estru rzepakowego wykazują, że:

-nie ma negatywnych skutków na silniki, wręcz odwrotnie - następuje poprawa właściwości paliw
-nie wymagane są żadne dostosowania silników nawet starszych modeli
-stosowanie biokomponentu jest popierane przez koncerny samochodowe (np. Peugeot, Renault, Iveco) i petrochemiczne (np. TotalFinaElf)

Źródło:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe