Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Czy rynek paliw może się rozwijać w sposób zrównoważony ? AUZO 2008

Data: 2008-09-24
Niemalże dwieście osób z dwunastu krajów świata spotkało się między 8 a 12 września 2008 r. na Politechnice Gdańskiej podczas V Międzynarodowej Konferencji Oleje i Paliwa dla Zrównoważonego Rozwoju, AUZO 2008.

– Oleje i paliwa są bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego, a zarazem powodują niebagatelne konsekwencje środowiskowe. W tym odniesieniu przedmiotem dyskusji były przyjazne środowisku sposoby produkcji, transportu, wykorzystania, odzysku i unieszkodliwiania olejów i paliw – zauważa prof. Jan Hupka, przewodniczący konferencji. Podczas AUZO 2008 poruszano tematy szczególnie ważne dla polskiej gospodarki, czyli: smary nowej generacji, zrównoważone wykorzystanie paliw kopalnych, zapobieganie i likwidację rozlewów olejowych, czystszą produkcję w sektorze paliwowo-energetycznym oraz szeroko pojęty rozwój sektora bioenergetycznego. Referaty wygłosili najwyższej klasy eksperci polscy i zagraniczni. W trakcie wystawy zaprezentowano szereg rozwiązań bioenergetycznych oraz zmniejszających zużycie paliw. Zademonstrowane zostało rozwiązanie techniczne zmniejszające zużycie ropy w tradycyjnym silniku spalinowym o ok. 30%.

Konferencję poprzedziły szkolenia poświęcone m.in. biopaliwom II generacji, wdrażaniu rozporządzenia REACH w przedsiębiorstwach oraz czystszej produkcji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw, reprezentanci samorządów oraz młodzi naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni polskich i zagranicznych.

Ciekawą częścią konferencji była polskojęzyczna sesja specjalna dedykowana rozwojowi bioenergetyki. Uczestnicy dyskutowali o zagrożeniach i barierach wstrzymujących rozwój sektora bioenergetycznego oraz o sposobach ich przełamania. Omówili także aspekty społeczno-gospodarcze i naukowo-techniczne związane z rozwojem bioenergii. Sesję zakończył panel dyskusyjny dotyczący barier wstrzymujących rozwój bioenergetyki. Raport z tej debaty wraz z rekomendacjami trafi do mediów, parlamentarzystów, rządu i prezydenta.

Konferencja zakończyła się warsztatami pokonferencyjnymi, w trakcie których powstało kilka projektów międzynarodowych. Największe szanse aplikacyjne mają projekty dotyczące rozwoju sektora biopaliw (European Coastal Network for Development of Biofuels), regionalnego wspierania działań dotyczących dyrektywy REACH (REACH for Chemical Industries in the Baltic Region), badania pirolizy (PYROLYSIS – Alternative Syngas Metod), czy też rozwoju sieci wspierającej czystszą produkcję (Preventative Environmental Management – Development of Cleaner Production Baltic Network) – zapowiada dr Andrzej Tonderski - dyrektor konferencji.

W okresie przed konferencją odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniu koncepcji projektu rozwoju pomorskiej infrastruktury biopaliw II generacji. Oprócz organizatorów konferencji, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, Polskiego Klastra 3x20 oraz Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, aktywny udział w spotkaniu wzięli m.in. ENERGA S.A., Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego, Grupa LOTOS S.A., oraz przedstawiciele samorządów. To silne konsorcjum naukowo-samorządowo-biznesowe ma na celu przygotowanie propozycji organizacyjnych, technicznych i finansowych dla samorządów i przedsiębiorców na Pomorzu i w całym kraju.

Więcej szczegółów dotyczących efektów konferencji można uzyskać pod adresem www.oils.pl.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe