Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Zrębki drzewne - co to jest?

Data: 2008-10-06
Zrębki drzewne to rozdrobnione drewno w postaci długich na 5 – 50 mm, szerokości 10 – 20 mm i grubych na 2 – 8 mm ścinków o charakterystycznym, romboidalnym kształcie. Zrębki o takim kształcie są stosowane w przemyśle tworzyw drzewnych i celulozowo – papierniczym. Dla zrębków energetycznych wymiary ziarna zawarte są w przedziale 5 – 100 mm.


Są produkowane:
  • podczas pierwszego trzebienia drzewostanów, wierzchołków i innych pozostałości po wyrębach,
  • podczas obrabiania kłód w tartakach,
  • na szybkorosnących plantacjach wierzby,
  • z odpadów drzewnych w dużych zakładach przetwarzających drewno.

Dzięki rozdrobnieniu drewna na zrębki uzyskujemy możliwość zautomatyzowania procesu spalania oraz wygodniejszy sposób magazynowania. Ze względów logistycznych zrębki stosuje się w celu optymalizacji kosztów transportu surowców gorszej jakości (np. drobnica gałęziowa, odpady tatarczne). Wartość opałowa zrębków wynosi 10 – 16 MJ/kg (średnio przyjmuje się 13 MJ/kg), wilgotność 20-60% (jeżeli pochodzą z tartaków, zawierają dużo wody 40 – 50%; zrębki leśne 30%), a zawartość popiołu, którą zwiększa ewentualne zanieczyszczenie kamieniami, glebą i piachem stanowi od 0,6 do 1,5% suchej masy. Zrębki są doskonałym paliwem dla kotłów, wykorzystuje się je również do produkcji płyt wiórowych i jako topnik w hutnictwie. Wadą tego paliwa jest wrażliwość na zmiany wilgotności powietrza i podatność na choroby grzybowe. Długo magazynowane zrębki powinny być co jakiś czas przewracane. Ze względu na małą gęstość, zrębki zajmują stosunkowo dużo miejsca podczas składowania.

Surowcem do wytwarzania zrębek może być drewno niskiej jakości (drewno z korą, igliwiem oraz rośliny energetyczne jak np. wierzba). Powinno się jednak unikać mało biologicznie aktywnych liści i igieł, gdyż te wzmacniają fermentację i samoogrzewanie. Nie wskazane są również zanieczyszczenia ziemią, bo należą do wagi zapłaconej bez wartości opałowej i mogą wywoływać zakłócenia w procesie spalania i tworzenie żużlu.

Problematycznie przedstawia się suszenie zrębków. Niewystarczająco suche mocno się nagrzewają, przez co występuje ryzyko samozapłonu przy kontakcie z materiałami łatwopalnymi, takimi jak siano, słoma itd. Temperatura magazynowania zrębków nie przekracza normalnie 800C. Do samozapłonu temperatura ta nie wystarczy, ponieważ temperatura zapłonu dla drewna wynosi 2300C. Żeby nie wystąpił samozapłon zrębków z większą ilością liści, poleca się nie usypywać stosu powyżej 7m. Podczas ręcznej zmiany struktury warstwowej stosu zrębków, krytyczny wpływ na osoby zajmujące się tym mogą mieć grzyby rosnące w zrębkach.
Zrębki powinny być składowane na suchym podłożu (np. plandeka, podłoże betonowe) pod otwartym po bokach dachem. Dzięki wytwarzanemu ciepłu przez fermentację świeże z lasu zrębki o wilgotności 70% mogą w przeciągu dwóch do trzech miesięcy podeschnąć do 35%. W specjalnych magazynach na zrębki (silosy, bunkry) znajdują się w podłodze kanały na powietrze (podobne do rur drenażowych). Przez te rury można wtłaczać ogrzane i dzięki temu suche powietrze (np. z suszarni do zboża), które przepływa przez zrębki. W ten sposób można wysuszyć zrębki w przeciągu jednego tygodnia do 25%. Sztuczne suszenie zrębków kosztuje jednak więcej energii, niż jest jej tracone podczas spalania wiórów wilgotnych. Dlatego w normalnych okolicznościach nie ma ono sensu. Optymalny jest poziom wilgotności od 25% do 45% (masy suchej) zwiększenie wilgotności o 10 % powoduje obniżenie wartości opałowej o 3 do 5%.

Tabela: Charakterystyka zrębków drzewnych – wartości opałowe zrębków drzewnych przy różnych wartościach wilgotności i zagęszczeniu


Silos na zrębki powinien być zbudowany tak, żeby mógł być napełniany bezpośrednio z samochodu transportowego. W zamkniętej zabudowie musi on być zbudowany z materiałów odpornych na ogień, żeby nie doszło do katastrofy, kiedy wybuchnie w nim pożar.

Źródło:
1. Hans – Peter Ebert "Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców"
2. Studio Astropsychologii 2003, Białystok, Wydanie I
3. Polska Izba Biomasy, Materiały z konferencji "Ciepło z biomasy w praktyce 2007" – 13.02.2007r. Kielce, Targi Energii Odnawialnej ENEX – Nowa Energia 2007
4. Piotr Gradziuk "Biopaliwa"
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe