Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Rębak bębnowy

Data: 2008-10-06
W rębaku bębnowym zespołem roboczym jest wał/bęben nożowy, na którym osadzone są noże. Skrawany materiał doprowadza się do wału za pomocą urządzenia posuwowego, składającego się z dwóch zespołów walców. Jeden z tych zespołów, dzięki możliwości odchylenia pozwala na podawanie materiał u niezależnie od jego grubości. Wielkość zrębów kontrolowana jest na podobnej zasadzie jak w rębakach tarczowych, czyli odległością noży od kowadła. Otrzymane zrębki charakteryzują się wielkością od 10 do 50 mm. Średnica wału nożowego rębaka wykosi najczęściej 300 – 2400 mm, a ilość zamocowanych na wale noży waha się w granicach 2 – 8 sztuk. Urządzenia o takich parametrach posiadają wydajność 8 – 230 mp/h. Rębarka bębnowa tnie całą długością noży dzięki czemu jest bardziej odporna na piach i inne zanieczyszczenia [1,2].

Rysunek 1. Schemat rębaka bębnowego

1 – wał/bęben nożowy, 2 – nóż, 3 – stały zespół walców posuwowych, 4 – wychylny zespół walców posuwowych, 5 – przeciwnóż, 6 – sito, 7 – przenośnik

Źródło: [1]

Rysunek 2. Zespól rozdrabniający bębnowy

1 – bęben nożowy, 2 – nóż, 3 – wałki podające materiał, 4 – materiał rozdrabniany, 5 – zrębki, 6 – kowadełko

Źródło: [2]

Rysunek 3. Bęben nożowy

Źródło: [2]

Otrzymane zrębki poddaje się sortowaniu celem ujednolicenia ich rozmiarów. Cząstki o większych rozmiarach zawraca się do rębaków. Często stosuje się także dodatkowe urządzenia rozdrabniające zwane rozdrabniaczami. Schemat takiego rozdrabniacza o konstrukcji młotkowej pokazano na rysunku poniżej. W praktyce stosuje się także rozdrabniacze o konstrukcji krzyżakowej i trójnożnej.

Rysunek 4. Schemat konstrukcji rozdrabniacza młotkowego

1 – wirnik, 2 – młotek, 3 – wsyp, 4 – sito

Źródło: [1]

Rysunek 5. Sito umiejscowione pod rotorem przez, które wydobywa się rozdrobniony materiał

Źródło: [1]

Źródło:
1. Polska Izba Biomasy, Materiały z konferencji "Ciepło z biomasy w praktyce 2007" – 13.02.2007r. Kielce, Targi Energii Odnawialnej ENEX – Nowa Energia 2007
2. brykietowanie.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe