Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Zmiana sprzedawcy energii - 22 października 2008 Warszawa

Data: 2008-10-08
Praktyczne Warsztaty:

Zmiana sprzedawcy energii - zawieranie nowych korzystnych umów

22 października 2008, Hotel Partner, Warszawa


Wortal Agroenergetyka.pl objął Warsztaty patronatem medialnym


Opracowujący zmiany w prawie energetycznym zespół powołany przez ministra gospodarki niedawno zakończył prace. Nowelizacja ma ułatwić zmianę sprzedawcy energii i rozwój konkurencji. Zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki coraz łatwiej można zmienić dostawcę energii elektrycznej dzięki ostatnio podjętym decyzjom.
Kolejnym krokiem, który ma ułatwić poruszanie się po rynku dostawców energii jest planowane na początek przyszłego roku uwolnienie cen energii elektrycznej. Zdaniem urzędników ma to poprawić konkurencję, która jest korzystna dla konsumentów. Wielu odbiorców decyduje się na zmianę sprzedawcy energii i na podpisanie nowych korzystniejszych umów zakupu i sprzedaży energii elektrycznej.
Warsztaty "Zmiana sprzedawcy energii" poruszają najbardziej aktualne kwestie związane z zawieraniem nowych umów ze sprzedawcą energii oraz omawiają szczegółowo korzyści i zagrożenia jakie ze sobą niesie zmiana, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najważniejsze problemy: najnowsze regulacje prawne i decyzje URE w tym operatorstwo na każdej sieci, nowe ceny energii, strategie odbiorców zmieniających sprzedawcę, zabezpieczenie interesów przy sporządzaniu umów zakupu i sprzedaży energii, koszty bilansowania handlowego, i wiele innych!
We współpracy z wybitnymi przedstawicielami świata energetyki i najlepszymi ekspertami z firm takich jak: RWE Stoen, PSE Electra, EnergoSystem oraz Urzędem Regulacji Energetyki - stworzyliśmy Warsztaty, których bezpośrednim celem jest przekazanie praktycznej wiedzy, pozwalającej na upewnienie się że firma zawarła możliwie najkorzystniej umowę zakupu – sprzedaży energii elektrycznej w nowej rzeczywistości prawnej. Wysiłek włożony w ustalenie treści nowej umowy będzie procentował w całym okresie jej obowiązywania!

W Warsztatach wezmą udział:

* Przedstawiciele przemysłowych odbiorców energii elektrycznej: huty, cementownie, koksownie, cukrownie, producenci papieru, wapna, ceramiki, szkła, zakłady chemiczne i inne
Stanowiska:
- Dyrektor ds. Zakupów, Kierownik Oddziału Ruchu, Kierownik Wydziału Elektrycznego, Specjalista ds. Energetycznych, Specjalista ds. Obrotu Energią

* Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą i obrotem energią elektryczną
Stanowiska:
- Zarząd – Prezes, Wiceprezes, Dyrektor Generalny
- Dyrektor Handlowy, Dyrektor ds. Obrotu Energią, Kierownik Biura Obrotu Energią, Specjalista ds. Obrotu Energią
- Dyrektor ds. Taryf i Regulacji, Dyrektor ds. Portfela Energii i Cenotwórstwa, Specjalista ds. Taryf

* Kancelarie prawne i doradcy obsługujący sektor energetyczny

Organizator:
Cooper Conferences by Perfect Solutions
Tel.: (22) 424 73 73
biuro@cooperconferences.pl
www.cooperconferences.pl

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe