Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Biogaz rolniczy

Data: 2007-05-12
W Polsce tego rodzaju źródła energii odnawialnej nie są często spotykane tak jak u naszych zachodnich sąsiadów. Wytwarzany w gospodarstwach rolnych obornik ulega fermentacji a niewykorzystany biogaz zostaje wprowadzony do atmosfery i powiększa efekt cieplarniany. W zależności od charakteru działalności produkcji rolnej różne są produkty odpadowe, z których wytwarza się biogaz. W większości gospodarstw hodowlanych substratem do produkcji biogazu są odchody zwierzęce, a w gospodarstwach rolno – hodowlanym są to odchody oraz odpady poprodukcyjne.

Jednak nie wszystkie substraty nadają się do produkcji biogazu. Biomasa taka jak słoma, drewno lub np. rośliny o dużej zawartości substancji trudno rozkładalnych biochemicznie (np. lignina) nadają się bardziej do spalania niż do fermentacji metanowej. To co wyróżnia biogaz wśród innych rodzajów energii odnawialnej pozyskiwanej z biomasy to możliwość zastosowania składników charakteryzujących się znaczną zawartością wody lub masy organicznej jak i również takich, które wymagają utylizacji (np. odpady poubojowe).
Biogaz może być wytwarzany z różnych rodzajów substratów. Do surowców bardzo dobrze nadających się do zastosowania w biogazowniach rolniczych należą takie materiały jak nawozy naturalne (np: gnojowica, obornik), odpady rolne poprodukcyjne (np: odpady zbożowe, odpady pasz), rośliny energetyczne (np: kukurydza, pszenżyto, pszenica, jęczmień, rzepak, lucerna, trawa sudańska, burak pastewny, burak cukrowy, ziemniak). W biogazowniach rolniczych możliwe jest również przetwarzanie na biogaz odpady organiczne pochodzące na przykład z produkcji spożywczej lub biopaliw oraz inne czyste chemicznie odpady organiczne.


Rys. 1 Średnia wydajność biogazu otrzymanego z tony rolniczych odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

1 – Obornik krowi
2 – Obornik świński
3 – Nawóz kurzy
4 – Odpady roślinne
5 – Buraki pastewne
6 – Kiszonki kukurydzy
7 – Kiszonki traw
8 – Osady ściekowe tłuszcze


U naszych zachodnich sąsiadów istnieją dopłaty dla rolników za każdy wyprodukowany KW energii z biogazu. Niestety u nas w kraju niczego takiego nie ma – a szkoda.
W świecie jeśli chodzi o wykorzystanie biogazu na skalę przemysłową przodują Amerykanie. Amerykanie budują elektrownie otrzymującą biogaz z indyczych odchodów. Ten nowatorski projekt będzie zasilał w energię 60 000 domów.

Według Kotowskiego pełne wykorzystanie odpadów rolno – spożywczych w Polsce ograniczy import gazu ziemnego o ok. 35 %.


Rys. 2 Schemat typowej rolniczej biogazowi.
Odpady na początku cyklu technologicznego zostają poddane mechanicznej obróbce z udziałem wody. Przygotowany tak wsad podawany jest higienizacji termicznej a następnie kierowany jest do bioreaktora, gdzie zachodzi proces fermentacji metanowej.

Źródło:
1. Lewandowski W. 2006.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie 3, Warszawa.
2. Bogdanienko J. 1989.: Odnawialne źródła energii. Biblioteka Problemów, t. 290, Warszawa PWN.
3. Oleszkiewicz J. 1999.: Eksploatacja składowisk odpadów. Kraków.
4. Kujawski J. Kujawski O. 2005.: Biogazownie rolnicze – wysoce efektowna metoda produkcji energii z biomasy.
5. Grzesik K. 2006.:Wykorzystanie biogazu jako źródła energii.
http://sknos.agh.edu.pl/zielone-prady2/referaty/K.Grzesik.pdf
6. Kruczek S. 2001.: Kotły. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Wrocław.
7. Kotowski W. 2006.: Do baku. Agroenergetyka. 4(18), s.33-35.

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe