Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGIA GEOTERMALNA
 

Układ z pompą ciepła

Autor: Sylwia Zwierzchowska
Data: 2008-12-07
Sposób działania pompy ciepła omówiono w rozdziałach poprzednich. W tym zostanie przedstawiony podstawowy system, układ pompy ciepła funkcjonujący w instalacji centralnego ogrzewania. Oprócz uzyskanego ciepła, na potrzeby grzewcze budynku, możliwe jest przygotowanie centralnej wody użytkowej, albo za pomocą podgrzewacza umieszczonego w jednej "skrzynce" z pompą ciepła, albo osobnego zasobnika.
Zasada pracy układu pokazanego na Rysunku 1 sprowadza się do tego, iż ciepło generowane z pompy ciepła (A) zostaje przekazane do zaworu przełączającego (C), który sterowany jest z pozycji regulatora pompy ciepła. Nośnikiem ciepła jest tu ogrzana w kondensatorze woda grzewcza. Ruch płynu wymuszony jest za pomocą pompy cyrkulacyjnej (B). Zawór przekazuje ciepło do obiegu grzewczego lub obiegów grzewczych (VL/RL) na dwa sposoby; albo bezpośrednio, albo poprzez zasobnik buforowy. Wskazania czujnika temperatury zewnętrznej (R) sterują pracą pompy, a zatem całego układu.
Jeżeli czujnik temperatury (M) wskaże, że podgrzewacz wody ciepłej wymaga dostarczenia ciepła, zawór zostaje przełączony i woda grzewcza podawana jest na wymiennik ciepła (E). Po drugiej stronie wymiennika pompa (F) wymusza przepływ wody użytkowej przez wymiennik. (Z) oznacza przyłącza cyrkulacji, a (KW) przyłącza zimnej wody, co realizowane jest za pomocą trójników. Za pomocą ogranicznika przepływu (K) reguluje się przepływ objętościowy czynnika po stronie wtórnej wymiennika. Po zakończeniu ładowania zasobnika, zawór dwudrogowy (L) zostaje zamknięty. Regulator pompy ciepła CD 60 posiada możliwość sterowania prostą instalacją solarną przyłączoną do wężownicy podgrzewacza . Uruchamia on pompę (N) instalacji solarnej (P), jeżeli (na skutek oddziaływania słońca) zostanie osiągnieta (ustawiona w nim) nadwyżka temperatury kolektora (mierzona czujnikiem (O)) nad temperaturą podgrzewacza (mierzoną czujnikiem (H)).


Rysunek 1. Schemat współpracy pompy ciepła z instalacją solarną
Źródło: [1]
Materiały zebrała: Sylwia Zwierzchowska

Bibliografia:
[1] Materiały instalacyjne firmy Viessmann
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe