Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Biogaz z wysypisk śmieci

Data: 2007-05-12
Odpady pochodzenia organicznego stanowią główny składnik odpadów komunalnych. Przeważnie odpady składowane są w postaci hałd, sprasowanych pod własnym ciężarem lub przy pomocy kompaktorów. Odpady te ulegają procesowi biodegradacji. W warunkach beztlenowych a takie panują na wysypiskach, z odpadów organicznych w procesie fermentacji powstaje biogaz. W warunkach idealnych z jednej tony odpadów komunalnych można otrzymać ok. 400-500 m3 gazu. Jednak w warunkach rzeczywistych nie wszystkie odpady ulegają pełnemu rozkładowi, poza tym sam przebieg fermentacji metanowej uzależniony jest od wilgotności, rodzaju i gęstości odpadów. Przeciętnie przyjmuję się, że z jednej tony odpadów uzyskuję się 200 m3 gazu wysypiskowego który zawiera ok.55 %metanu.
Biogaz powstający na składowisku odpadów jest zagrożeniem dla ludzi, już ok. 10 % mieszanina metanu z powietrzem stwarza zagrożenie wybuchu. Znane są przypadki samozapłonów składowisk, zanieczyszczania wód i powietrza.
Szacuję się, że w Polsce możliwe jest do pozyskiwania ok. 135-145 mln m3 gazu rocznie tylko ze składowisk komunalnych. Jednak ilość gazu pozyskiwanego i wykorzystywanego ze składowisk jest niewielka. W Polsce istnieje zaledwie kilkanaście instalacji wykorzystujących biogaz.


Rys. 1 Schemat wykorzystania gazu wysypiskowego.
Gaz powstający na wysypisku może być wykorzystywany w silniku gazowym lub kotłach. Jednak najpowszechniejsze jest wykorzystywanie go w silnikach wysoko prężnych do wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej.


Tabela 1. Planowany przyrost energii uzyskanej z biogazu.

Źródło:
1. Lewandowski W. 2006.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie 3, Warszawa.
2. Bogdanienko J. 1989.: Odnawialne źródła energii. Biblioteka Problemów, t. 290, Warszawa PWN.
3. Oleszkiewicz J. 1999.: Eksploatacja składowisk odpadów. Kraków.
4. Kujawski J. Kujawski O. 2005.: Biogazownie rolnicze – wysoce efektowna metoda produkcji energii z biomasy.
5. Grzesik K. 2006.:Wykorzystanie biogazu jako źródła energii.
http://sknos.agh.edu.pl/zielone-prady2/referaty/K.Grzesik.pdf
6. Kruczek S. 2001.: Kotły. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Wrocław.
7. Kotowski W. 2006.: Do baku. Agroenergetyka. 4(18), s.33-35.

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe