Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
EDUKACJA
 

Szkolenia o OZE

Data: 2009-01-17
Propagowanie wiedzy, inicjatywy edukacyjne o energetyce Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) są podstawowym zadaniem wortalu www.Agroenergetyka.pl, a realizowane są również poprzez działalność szkoleniową w postaci:
  • wykładów,
  • seminariów,
  • warsztatów,
  • konferencji
Szkolenia proponowane przez Agroenergetyka.pl możemy podzielić na:
  • szkolenia otwarte, tj. takie, na które zapraszani są wszyscy zainteresowani tematem słuchacze
  • szkolenia zamknięte (tzw. dedykowane), realizowane na potrzeby danej firmy i jej zamkniętego grona pracowników.
Poniżej mozna odnaleźć przykładowy program szkolenia. Prowadzimy szkolenia dla inwestorów zainteresowanych rynkiem odnawialnych źródeł energii elektrycznej, cieplnej. Programy obejmują kwestie związane z rozpoczeciem działalności na rynku energii, zasadami wspierania rozwoju rynku OŹE (tzw. zielone certyfikaty) oraz szacowaniem przyszłych przychodów ze sprzedaży energii i świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.

Zainteresowane firmy i instytucje prosimy o kontakt: redakcja@agroenergetyka.pl

POZYSKIWANIE I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
1 Dzień (7 godz.)
CelSzkolenie ma na celu zapoznanie się oraz uświadomienie roli odnawialnych źródeł energii we współczesnej energetyce
Program szkolenia 1. Odnawialne Źródła Energii w Polsce
- Energetyka odnawialna w polityce energetycznej Polski i UE
- Prawne, polityczne aspekty rozwoju OZE w Polsce
- Plany, strategie rozwoju energetycznego gmin, powiatów w systemie planowania energetycznego z wykorzystaniem OZE
- Bariery utrudniające rozwój OZE w Polsce
- Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii

2. Energia Słoneczna
- Dostępność wykorzystania energii słonecznej w warunkach krajowych dla celów użytkowych
- Słoneczne systemy grzewcze i fotowoltaiczne - rodzaje i zastosowanie
- Budownictwo niskoenergetyczne - rozwiązania architektury słonecznej
- Analiza wykorzystania energii słonecznej - koszty i korzyści

3. Energia Wiatru
- Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej na świecie
- Energia wiatru na tle bilansu energetycznego Polski
- Elektrownie wiatrowe - rodzaje, budowa, zastosowanie

4. Biomasa
- Rośliny energetyczne
- Ekonomiczne i ekologiczne aspekty kreujące produkcję biomasy krzaczastych form wierzby w Polsce
- Wykorzystanie biomasy i jej technologie
- Regionalne rynki zbytu

5. Energia Wody
- Dostępność energii wodnej w warunkach krajowych
- Lokalizacje MEW i zalety związane z poszczególnymi umiejscowieniami
- Analiza ekonomiczna wykorzystania energii wodnej - koszty i korzyści

6. Energia Geotermalna
- Geotermia w Polsce możliwości, kierunki rozwoju, przykłady
- Warunki geotermalne i sposoby wykorzystania energii geotermalnej
- Pompy ciepła - budowa, zasada działania, zastosowanie

7. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013 na realizację zadań związanych z OZE
Metodologia
  • Wykład/prezentacja
  • Dyskusja (analiza zagadnień)
  • Analiza przypadków
  • Warsztaty w grupach
Materiały szkoleniowe Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów;
Certyfikaty Zaświadczenie ukończenia szkolenia


Proponujemy państwu szkolenia dopasowane bezpośrednio do profilu Państwa Firmy - poprzedzone badaniem potrzeb szkoleniowych. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z:
Łukasz Rembowski
tel.: +48 889 21 00 80
redakcja@agroenergetyka.pl

Z A P R A S Z A M Y
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe