Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Wodór

Data: 2007-05-12
Wodór jest jednym z niewielu nośników energii, o wszechstronnym zastosowaniu a przy tym przyjazny dla środowiska. W 1980 roku wyprodukowano na świecie 21 mln ton wodoru, z czego 50% zużyto przy produkcji amoniaku, 30% do przeróbki ropy naftowej, 12% do uwodornienia tlenku węgla.
Aktualna światowa produkcja wynosi 46 mln ton rocznie, lecz przewidywania są takie, że w 2020 roku zastąpi 20% użytkowanej ropy. Aktualnie wodór produkowany jest z gazu ziemnego lecz wzrasta wytwórczość wodoru na bazie energii wody, wiatru, promieniowania, biomasy. Również możliwe jest uzyskiwanie wodoru przez elektrolizie wody w reaktorach jądrowych.
Obecnie głównym zadaniem jest utworzenie sieci dystrybucyjnej dla wodoru. W większości krajów wysoko rozwiniętych działają już referencyjne stacje wodoru. Można tam zatankować wodór zarówno w postaci gazowej jak i ciekłej np. dla aut będących w trakcie testowania. Ogniwa paliwowe są sprawniejsze do silników spalinowych. Dlatego też przeprowadzane są próby wykorzystania ich w pojazdach, pracują nad tym czołowe koncerny samochodowe takie jak: GM, Daimler-Chrysler, BMW, Ford są już daleko zaawansowane w testowaniu tego typów pojazdów.
Wodór jest także otrzymywany z biomasy na drodze pirolizy procesami termochemicznymi. Proces przebiega bez dostępu powietrza lub poprzez zagazowanie tlenem lub parą wodną. Gaz wytworzony w ten sposób bywa oczyszczany, a wodór wydzielany o czystości nawet 99,9%. Szczególnym przypadkiem termochemicznej przemiany biomasy i jej odpadów do wodoru jest reakcja z wodą w temperaturze 700 oC i pod ciśnieniem 350 barów.
Ponieważ Polska posiada ok. 50% europejskich zasobów węgla, stwarza to dodatkowe oprócz energetyki wiatrowej i słonecznej perspektywy rozwoju energetyki wodorowej.

Źródło:
1. Lewandowski W. 2006.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie 3, Warszawa.
2. Bogdanienko J. 1989.: Odnawialne źródła energii. Biblioteka Problemów, t. 290, Warszawa PWN.
3. Oleszkiewicz J. 1999.: Eksploatacja składowisk odpadów. Kraków.
4. Kujawski J. Kujawski O. 2005.: Biogazownie rolnicze – wysoce efektowna metoda produkcji energii z biomasy.
5. Grzesik K. 2006.:Wykorzystanie biogazu jako źródła energii.
http://sknos.agh.edu.pl/zielone-prady2/referaty/K.Grzesik.pdf
6. Kruczek S. 2001.: Kotły. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Wrocław.
7. Kotowski W. 2006.: Do baku. Agroenergetyka. 4(18), s.33-35.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe