Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
EDUKACJA
 

Szkolenia dla osób sporządzających Certyfikaty Energetyczne

Autor: Agata Wadołowska
Data: 2009-02-17
Standardowo, jak wprowadzanie każdej innej nowej ustawy w życie, również i ta wzbudza wiele kontrowersji. Na stronach internetowych można znależć wiele propozycji szkoleń przygotowujących do wydawania certyfikatów energetycznych, jak również mnóstwo ogłoszeń firm i osób prywatnych , które już zostały przeszkolone i są w stanie certyfikaty wypisać. Jednak główny problem polega na tym, że nikt nie jest jeszcze prawnie upoważniony do wydawania Świadectw Energetycznych. Wymaga to zdania egzaminów państwowych w Ministerstwie Infrastruktury, a żaden jeszcze się nie odbył. Po miesiącach debat ustalono, że pierwsze egzaminy odbędą się w marcu i kwietniu bieżącego roku. Czas pokaże, czy umowy kupna-sprzedaży lub wynajmu zawarte do tego czasu bez ważnego certyfikatu energetycznego będą podlegały karom.

Ustawa określa jasno warunki, jakie musi spełniać osoba wydająca Certyfikaty Energetyczne.
Osoba taka:
1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
3. Nie byta karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe.
4. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa

Ukończenie sześciodniowego kursu przygotowującego i zdanie egzaminu jest równorzędne z ukończeniem studiów podyplomowych z architektury lub budownictwa. W obu przypadkach wymagany jest jednak dyplom studiów magisterskich (sam tytuł inżyniera nie wystarczy). Ceny kursów wahają się między 1500 a 1800 zł i organizowane są w większości dużych miast. Natomiast łączna kwota opłaty za egzamin odbywający się w Warszawie to 800 zł.

Autor: Agata Wadołowska
audyty, swiadectwa energetyczne, dyrektywa epbd

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe