Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
CIEKAWOSTKI
 

COP14 – Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - Poznań 2008

Autor: Agata Wadołowska
Data: 2009-03-02
UNFCCC (Konwencja Klimatyczna ONZ) jest jedną z najważniejszych umów ekologicznych formułującą podstawy międzynarodowych działań w walce z globalnym ociepleniem klimatu.

Od ubiegłego roku silne finansowo instytucje zaczęły odczuwać skutki pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. W sferze energii odnawialnej przyczyniło się to do podejmowania decyzji o zasięgu długoplanowym. Planowanie i natychmiastowe reagowanie na nowe koncepcje zrównoważonego rozwoju są najlepszą drogą do zdobycia zaufania inwestorów. Jednak walka z ociepleniem klimatu wymaga bezwarunkowo zdecydowanych i bezwzględnych akcji, co oznacza dla całej ludzkości trudne do przewidzenia w skutkach decyzje w i tak trudnych czasach ekonomicznego spowolnienia i osłabnięcia gospodarki. Aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych muszą być ustanowione nowe mechanizmy regulujące. To z kolei podnosi wydatki w przedsiębiorstwach i zakładach, i tym samym obniża ich profit, co pociąga za sobą zmiany w konkurencyjności tych zakładów. Zatem zwalczanie globalnego ocieplenia będzie bardzo trudnym, lecz nieuniknionym zadaniem.

Dyplomatyczne rozmowy na czternastej Konferencji w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 roku dotyczącej zmian klimatu rozpoczęły dyskusję o czystych technologiach, deforestacji lasów i ochronie potencjalnie zagrożonych regionów. Łatwiejszy dostęp do informacji wywołuje nowe zapotrzebowania na produkty i usługi, co wymaga korzystania z większej ilości źródeł, w tym także energii. Czyste mechanizmy rozwoju (Clean development mechanisms) muszą zostać ulepszone, by zapewnić większą przewidywalność i stabilniejsze ceny na rynku. Na przeciw wszelkim wyzwaniom, wspierając wyznaczone cele stanęło UNFCCC ( United Nations Framework Convention on Climate Change) razem z Protokołem z Kioto. Jako rezultat poprzedniej konferencji na Bali powstał ambitny plan – przyjęcie nowego instrumentu, które nastąpi na następnej piętnastej sesji w Kopenhadze w 2009 roku. Następstwem tego będą dwa lata negocjacji. Celem Konferencji w Poznaniu było podsumowanie Protokołu z Kioto i wskazanie koniecznych zmian i udoskonaleń związanych ze zrównoważonym rozwojem.


Autor: Agata Wadołowska
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe