Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Konferencja "Biogazowania - źródło energii odnawialnej dla gminy"

Data: 2009-03-25
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
"Biogazowania - źródło energii odnawialnej dla gminy"

28-29 maja 2009 r., Poznań

Rada programowa konferencji:
dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Ryszard Szpadt - Politechnika Wrocławska
Krzysztof Krauze - Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania


Opracowany przez Ministerstwo Gospodarki �Program rozwoju biogazowni rolniczych� zakłada, że do 2020 roku w każdej polskiej gminie funkcjonować będzie przynajmniej jedna biogazownia. Jest to główny mechanizm wsparcia rozwoju energii z odnawialnych źródeł energii, umożliwiający jednocześnie utylizację kłopotliwych odpadów rolniczych oraz komunalnych. Ważnym elementem rządowego programu jest również możliwość współfinansowania tego typu zakładów ze środków publicznych.

Kwestie związane z tematyką finansowania instalacji zostaną omówione w pierwszej sesji Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej �Biogazownia - źródło energii odnawialnej dla gminy�, która odbędzie się 28-29 maja 2009 r., w Poznaniu. Podczas obrad zaprezentowane będą doświadczenia związane z budową i eksploatacją biogazowni w Niemczech oraz Szwecji.

Biogazownie umożliwiają produkcję energii w warunkach przyjaznych dla środowiska, a w przypadku Polski, potencjał ich rozwoju jest bardzo duży. Źródłem energii z biogazu mogą być zarówno planowane biogazownie rolnicze jak i istniejące już instalacje znajdujące się na składowiskach odpadów. Przykładem zakładów zagospodarowania odpadów, które czerpią korzyści finansowe z prowadzenia takiej instalacji jest m.in. ZZO z Poznania, Eko Dolina Sp. z o.o. w Łęźycach oraz Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

W drugim dni konferencji uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zobaczenia wzorcowej instalacji odzysku biogazu ze składowiska odpadów komunalnych, jaka została wybudowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania na składowisku w Suchym Lesie. Głównymi obiektami technicznymi Zakładu jest m.in.: zespół instalacji pozyskiwania biogazu i wytwarzania energii.

Do udziału w obradach zostali zaproszeni przedstawiciele urzędów gminnych, zakładów gospodarki odpadami, izb i stowarzyszeń branżowych oraz firm produkujących instalacje do odgazowania składowisk odpadów oraz budujący biogazownie rolnicze. Organizatorami spotkania jest Abrys Sp. z o.o. i Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania. Patronat medialny nad konferencją objął Ogólnopolski Miesięcznik "Czysta Energia".

Więcej informacji:
Paulina Pelczyk
tel. 061/655 81 22
e-mail: p.pelczyk@abrys.pl
www.abrys.pl

Program Konferencji: 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe