Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego - Seminarium

Data: 2009-04-08
Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego, Przegląd krajowych prac i możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce


19.06.2009r. - Warszawskie Centrum Targowe EXPO XXI w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14
Organizator: EC BREC IEO


Informacja o seminarium
Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest obecnie jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która jak dotąd nie znajduje jeszcze powszechnego zastosowania w Polsce. Technologia ta jest natomiast rozpowszechniona i od wielu lat stosowana w krajach takich jak Dania, Austria, Niemcy i Szwecja. Z doświadczeń tych państw chce korzystać również Polska. Do roku 2020, według szacunku opracowania "Innowacyjna energetyka - rolnictwo energetyczne" , potwierdzonego w Polityce Energetycznej Polski PEP 2030, w Polsce ma powstać 2500 biogazowni rolniczych, natomiast do tej pory uruchomiono jedynie 4 obiekty w województwie zachodnio-pomorskim zrealizowane przez firmę Poldanor S.A.

Seminarium "Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Przegląd krajowych prac i możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich w Polsce", na które zapraszamy będzie okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych oraz kierunków rozwoju branży biogazowej, wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych firm i instytucji zainteresowanych pozyskiwaniem biogazu i promocją odnawialnych źródeł energii oraz do przedstawienia możliwości finansowania biogazowi, która powinna zainteresować nowych inwestorów.

Z uwagi na wysoki potencjał pozyskiwania tego surowca w Polsce, produkcja i wykorzystanie energetyczne biogazu jest również szansą na spełnienie zobowiązań wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej oraz innych umów międzynarodowych, dotyczących osiągnięcia do roku 2010 7,5 % udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OŹE) oraz 5,75 % udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw transportowych. Źródłem pozyskiwania biogazu obok składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków mogą być z powodzeniem biogazownie rolnicze, w których biogaz wytwarzany jest z biomasy. Wytworzony w ten sposób biogaz może być stosowany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu - tzw. kogeneracji, jako paliwo silnikowe (CNG) do pojazdów, a także po oczyszczeniu może być wtłaczany do rurociągów gazowych zasilanych gazem ziemnym. Szacuje się, że w przeciągu kolejnych miesięcy powstanie kilkaset nowych biogazowni. Seminarium otworzy pole do dyskusji nt. możliwości wdrożenia takiego scenariusza z technicznego, ekonomicznego punktu widzenia oraz zdefiniuje dalsze potrzeby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu, zaplecza technicznego i doradczego, kształcenia zasobów ludzkich czy wdrażania nowych technologii innowacyjnych.

Seminarium stworzy możliwość prezentacji projektów, poświęconych tematyce biogazu, aktualnie realizowanych w Unii Europejskiej i w Polsce oraz najnowszych osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie. Na podstawie wyników monitoringu rynku biogazu, uzyskanych w ramach projektu EurObserv’ER zostanie przedstawiony stan obecny rozwoju rynku biogazowego w Unii Europejskiej i w Polsce. Uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się z doświadczeniami i kierunkami rozwoju rynku biogazowego w wiodących krajach w tym obszarze: Austrii, Danii, Niemczech, i Szwecji . Innowacyjne rozwiązania technologiczne w biogazowniach zostaną przedstawione na przykładzie projektu EU Agrobiogaz. Wyniki innego projektu UE Madegascar posłużą do zaprezentowania możliwości i perspektyw zastosowania biogazu w transporcie dla Mazowsza i Warszawy. Do potencjalnych inwestorów skierowane będą prezentacje o możliwości finansowania biogazowni rolniczych w Polsce oraz o przygotowaniu wniosków o dofinansowanie budowy biogazowi.


Program konferencji:

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników, bufet kawowy
10:00 - 10:05 Otwarcie; wystąpienia oficjalne
10:05 - 10:20 Stan rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – wyniki monitoringu rozwoju sektora biogazu uzyskane w ramach projektu EurObserv"ER.
10:20 - 10:40 Niemieckie doświadczenia i najnowsze kierunki wykorzystania biogazu rolniczego w Dolnej Saksonii: Dr Gerd Carsten Höher Naczelnik Referatu ds. roślin energetycznych i bioenergii w Ministerstwie Żywności, Rolnictwa, Ochrony Konsumentów i Rozwoju Regionalnego Dolnej Saksonii.
10:40 - 11:00 Doświadczenia i najnowsze kierunki wykorzystania biogazu rolniczego w Szwecji: dr Józef Neterowicz
11:00 - 11:20 Doświadczenia i najnowsze kierunki wykorzystania biogazu rolniczego w Danii (do potwierdzenia)
11:20 - 11:40 Projekt programu "Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne" oraz rola biogazu w "Action Plan" – przedstawiciel sektora B+R (w trakcie potwierdzania)
11:40 - 12:05 Doświadczenia POLDANOR S.A w rozwoju technologii biogazowni w Polsce - przedstawiciel POLDANOR S.A.
12:05 - 12:20 Najnowsze technologie kogeneracyjne w sektorze biogazu/gazu – prezentacja firmy GE Energy/Jenbacher
12:20 - 12:40 Pytania do prelegentów i dyskusja
12:40 - 13:10 Przerwa na lunch
13:10 - 13:35 Innowacyjne rozwiązania technologiczne w biogazowniach - wyniki projektu EU Agrobiogaz oraz doświadczenia austriackie we wdrażaniu biogazowi rolniczych: Dr Thomas Amon, profesor w Departamencie Zrównoważonych Systemów Energetycznych na Uniwersytecie BOKU w Wiedniu.
13:35 - 13:50 Praktyczne możliwości pozyskania finansowania na budowę biogazowni rolniczych w Polsce – doświadczenia z naboru wniosków i plany – NFOSiGW, RPO (w trakcie potwierdzania)
13:50 - 14:10 Co w praktyce oznacza przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy biogazowni? Polskie doświadczenia. Sebastian Piwowarski PNO Consultants Sp. z o.o.; Ryszard Boguszewski BDE EuroCompass
14:10 - 15:00 Prezentacje deweloperów i inwestorów oraz dostawców urządzeń
15:00 - 15:30 Dyskusja nt. roli biogazu w krajowym planie działań na rzecz energetyki odnawialnej do 2020 r. i podsumowanie seminarium

Więcej informacji o Seminarium


Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Seminarium równoległe

Informujemy, że w dniu poprzedzającym tj. 18.06.2009 będzie miała miejsce konferencja Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Mazowiecka Agencję Energetyczną. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z nami pod adresem: biuro@ieo.pl

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe