Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Elektroenergetyka 2009 - konferencja

Data: 2009-05-13
Elektroenergetyka 2009
strategiczne wyzwania i strategiczne szanse


Warszawa, 16-17 czerwca 2009


Kluczowe tematy konferencji to:
* Polityka energetyczna Polski
* Bezpieczeństwo energetyczne – analiza i rekomendacje dla Polski
* Regulacje prawne: Ustawa o podatku akcyzowym (obowiązuje od 01.03.2009) i planowana Ustawa
o efektywności energetycznej
* Energetyka bazująca na źródłach odnawialnych
* Nowe technologie w energetyce
* Energetyka jądrowa

Pobierz broszurę i formularz zgłoszeniowy
Jeśli życzą sobie Państwo więcej informacji prosimy o kontakt:
Katarzyna Olędzka, nr tel. (022) 696 98 27, e-mail: koledzka@movida.com.pl

Na konferencję serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z branżą elektroenergetyczną, a szczególnie:
* Prezesów, Wiceprezesów, Członków Zarządu
* Dyrektorów ds. Strategii
* Dyrektorów ds. Rozwoju
* Dyrektorów ds. Inwestycji
* Dyrektorów ds. Rozwoju Technologii
* Dyrektorów Departamentów Prawnych
* Analityków Strategicznych
* Analityków ds. Regulacji i Rozwoju Rynku
* Analityków Rynku Energii
* Konsultantów ds. Strategii Energetycznych
* Konsultantów ds. Energetyki
* Radców Prawnych specjalizujących się w branży energetycznej

Powody, dla których nie może zabraknąć Państwa na konferencji:
1. poznają Państwo bezpośredni wpływ aktualnych założeń polityki energetycznej Polski na działalność Państwa przedsiębiorstw
2. przyjrzą się Państwo zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego, które ma dziś kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania Państwa sektora
3. eksperci specjalizujący się w prawnych aspektach energetyki przedstawią nowe przepisy (obowiązującą od niedawna Ustawę o podatku akcyzowym oraz Ustawę o efektywności energetycznej, nad którą właśnie trwają prace) i ich interpretację
4. dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wykorzystać nowe możliwości, które oferuje energetyka ze źródeł odnawialnych – w tym m.in. energetyka wiatrowa
5. zapoznają się Państwo z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą zrewolucjonizować działalność branży energetycznej (jak np. inteligentne sieci energetyczne)
6. zgłębią Państwo temat rozwoju energetyki jądrowej w polskich realiach
7. trwające dwa dni spotkanie w gronie osób reprezentujących najwyższą kadrę zarządzającą oraz ekspertów – doradców branży energetycznej pozwoli Państwu na nawiązanie ciekawych kontaktów i cenną wymianę doświadczeń

Program konferencji
Dzień pierwszy - 16 czerwca 2009

9.00 Otwarcie konferencji
9.15 Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
* Uwarunkowania polityki energetycznej Polski
* Prace nad dokumentem "Polityka energetyczna Polski do 2030"
- omówienie bieżącego stanu
- dalsze plany
* Co przyjęta strategia oznacza dla konsumentów energii elektrycznej oraz podmiotów zaangażowanych w jej wytwarzanie, przesył, dystrybucję oraz handel?
* Plan działań na rzecz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko

prelegent: Adam Ryszkowski, Specjalista, Wydział Polityki Energetycznej, Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

10.15 Przerwa na kawę
10.35 Bezpieczeństwo energetyczne – analiza i rekomendacje dla Polski
* Postawa Unii Europejskiej – strategia energetyczna
* Bezpieczeństwo energetyczne Polski
- analiza sytuacji obecnej i perspektywy na najbliższe lata
* Zagwarantowanie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw – niezbędne działania
- w jakim tempie należy realizować inwestycje w nowe moce wytwórcze?

zaproszony prelegent: Piotr Piela, Partner, Dyrektor Grupy Energetycznej, Ernst & Young

11.40 Obowiązująca Ustawa o podatku akcyzowym (z dn. 06.12.2008) – prawne i podatkowe aspekty wejścia w życie nowych regulacji
* Istotna dla branży energetycznej zmiana definicji wyrobów akcyzowych
* Nowe przepisy dotyczące obrotu energią elektryczną
* Wybrane problemy praktyczne wynikające z wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym na bazie doświadczeń przedsiębiorstw energetycznych

prelegent: Michał Sznycer, Radca prawny, Partner, Mądry Gniewkowski Sznycer Kancelaria Radców Prawnych

12.40 Przerwa na obiad
13.40 Ustawa o efektywności energetycznej
* Omówienie planowanych rozwiązań stymulujących do optymalizacji zarządzania energią
- zmniejszenie zużycia energii
- podwyższenie sprawności wytwarzania energii
- ograniczenie strat energii w przesyle i dystrybucji
* Sposoby dostosowania się do nowych regulacji

prelegent: Piotr Gniewkowski, Radca prawny, Partner, Mądry Gniewkowski Sznycer Kancelaria Radców Prawnych

14.40 Przerwa na kawę
15.00 Rozwój energetyki bazującej na źródłach odnawialnych – jak konieczność przekuć w szansę?
* Rozwój energii z OŹE
- potrzeby a możliwości
* Przegląd źródeł energii odnawialnej i możliwości wykorzystania ich w Polsce
- dostępne rozwiązania
-jak dobrać odpowiedni kierunek?
* Jakie korzyści przyniesie firmie zainwestowanie w alternatywne źródła energii?
* Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych

prelegent: Mariusz Turek, Senior Business Analyst, A.T. Kearney

16.30 Zakończenie pierwszego dnia

Dzień drugi - 17 czerwca 2009

9.15 Energetyka wiatrowa w polskich realiach
* Sposoby integracji energii wiatrowej
- w systemie elektroenergetycznym
- na rynkach
* Konsekwencje presji spowodowanej przez zwiększony udział energii wiatrowej w polskim systemie
- czy jesteśmy gotowi na takie zmiany?
- optymalna strategia włączania energetyki wiatrowej do polskiego systemu

zaproszony prelegent: Konrad Purchała, Project Manager, Design Engineer, SUEZ-TRACTEBEL

10.30 Przerwa na kawę
10.50 Farmy wiatrowe – możliwości realizacji inwestycji
* Energetyka wiatrowa – szanse i zagrożenia w polskich realiach
* Możliwości finansowania
* Proces inwestycyjny
* Zarządzanie wiatrowym projektem inwestycyjnym
* Prawne aspekty prowadzenia projektu inwestycyjnego

prelegent: Rafał Pesta, koordynator projektów w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii

12.10 Nowe technologie w energetyce
* Rozwój nowych technologii – korzyści dla energetyki
- na jakie nowe możliwości warto zwrócić uwagę?
- jakie rozwiązania są dziś w Polsce dostępne?
- co nas czeka w najbliższych latach?
* Możliwości finansowania inwestycji w nowe technologie

prelegent: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zakład Cieplnych Maszyn Przepływowych, Politechnika Śląska

13.10 Przerwa na obiad
14.10 Smart-grids – inteligentne sieci energetyczne
* Smart-grids – czy zrewolucjonizują rynek detaliczny i sieci dystrybucyjne?
* Omówienie nowej technologii
* Przykłady zastosowań na świecie
* Czy smart-grids mają szansę przyjąć się w Polsce?

prelegent: dr Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf, Urząd Regulacji Energetyki

15.10 Przerwa na kawę
15.25 Energetyka jądrowa – kiedy w Polsce?
* Plany budowy elektrowni jądrowych w Polsce
- kiedy będzie możliwe zbudowanie pierwszej polskiej elektrowni atomowej?
- możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do polskich sieci energetycznych do 2020 roku
* Zalety i wady elektrowni jądrowych
* Rozwój energetyki jądrowej na świecie
* Energetyka atomowa – najlepsze praktyki (case studies)
prelegent: Maciej Jeziorski, Energy Analyst, Frost & Sullivan
16.30 Zakończenie konferencji
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe