Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGETYKA TRADYCYJNA
·CO2
 

Elektrownia Skawina SA - Grupa ČEZ

Data: 2009-06-01
Elektrownia Skawina S.A. jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zasila w ciepło miasto Skawina oraz zachodnią część Krakowa. Obecnie posiada ponad 20% udział na rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Oprócz produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, elektrownia jest dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw.

Elektrownia posiada duży potencjał techniczny i technologiczny. 9 kotłów parowych, 5 turbozespołów o łącznej zainstalowanej mocy 490 MW, 1 hydrogenerator o mocy 1.6 MWe oraz sieć i węzły ciepłownicze pozwalają na produkcję około 3 000 GWh energii elektrycznej rocznie, a także ciepła i wody.

Elektrownia Skawina prowadzi szeroki zakres inwestycji, których celem jest dostosowanie elektrowni do nowych i zaostrzonych wymogów ochrony środowiska oraz poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W październiku 2006 roku podpisano kontrakt na budowę I nitki instalacji odsiarczania spalin, a w marcu 2007 roku został podpisany kolejny kontrakt na budowę II nitki. Pierwsza nitka została uruchomiona w czerwcu 2008 roku, a już we wrześniu tego samego roku - druga nitka. Dzięki temu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%. Dotychczasowy poziom emisji wynosił ok. 8 kg SO2/MWh. Dzięki nowej instalacji misja obniżyła się do poziomu 2 kg SO2/MWh. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych i jest największą inwestycją zagraniczną Grupy CEZ.

Instalacje pozwalają odsiarczyć 1 100 000 Nm3 spalin. Uruchomienie instalacji odsiaraczania spalin pozwoliło elektrowni spełnić zaostrzone normy emisji dwutlenku siarki.

Głównym odbiorcą energii elektrycznej produkowanej w Elektrowni Skawina S.A. jest CEZ Trade Polska Sp. z o.o., natomiast największym odbiorcą wytwarzanego ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków S.A.

Właścicielem 100% akcji Elektrowni Skawina jest CEZ Poland Distributin B.V. - spółka zależna ČEZ, a. s.

Elektrownia Skawina S.A. posiada koncesje na:
- wytwarzanie energii elektrycznej wydaną w dniu 28 października 1998 roku, zmienioną Decyzją Prezesa URE z dnia 20 lipca 2007 r. w zakresie wytwarzania energii odnawialnej pochodzącej ze współspalania biomasy oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej z elektrowni wodnej, ważną do 31 grudnia 2025 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2007 r.
- obrót energią elektryczną wydaną 11 grudnia 2002 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2013 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2002 r.
- wytwarzanie ciepła wydaną w 1998 roku, zmienioną decyzjami Prezesa URE z dnia 26 kwietnia 1999 r., z dnia 9 maja 2001 r., z dnia 19 maja 2006 r. oraz 11 grudnia 2007 r., ważną do 31 grudnia 2025 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2007 r.

Podstawowe dane techniczne Elektrowni Skawina SA:
Rok uruchomienia elektrowni: 1957

Rodzaj paliwa podstawowego: węgiel kamienny

Moc elektryczna zainstalowana: 490 MWe
Moc elektryczna osiągalna w kondensacji: 490 MWe
Maksymalna moc cieplna osiągalna w wodzie co.: 588 MWt
Maksymalna moc cieplna osiągalna w parze tech.: 72 MWt
Moc elektryczna osiągalna w maksymalnym skojarzeniu: 370 MWe

Podstawowe urządzenia wytwórcze to: 9 kotłów parowych i 5 turbozespołów
Parametry pary na wlocie do turbiny: 535°C i 9,0 MPa
Moc znamionowa elektryczna generatorów TG: 3,4,5,6 110 MWe
Moc znamionowa elektryczna generatora TG: 7 50 MWe
Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora: 1,6 MWe

Dane teleadresowe:
Elektrownia Skawina SA
ul. Piłsudskiego 10
32-050 Skawina
tel. +48 012 276 20 00
fax: +48 012 277 86 18
www: www.elektrownia.skawina.pl
e-mail: sekretariat@elektrownia.skawina.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe