Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGETYKA TRADYCYJNA
·CO2
 

Lista sprzedawców energii elektrycznej

Data: 2009-06-05
Lista aktywnych sprzedawców energii elektrycznej na polskim rynku.

Vattenfall Sales Poland sp . z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
http://www.vattenfall.pl/

RWE Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
00-347 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Włodarzewska 68
02 - 384 Warszawa
http://www.rwe.pl/

EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.
plac Powstańców Śląskich 16
53-314 Wrocław
http://www.gigawat.pl/

ENION Energia Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
http://www.enionenergia.pl/

ENEA S.A.
ul. F. Nowowiejskiego 11
60-967 Poznań
http://www.enea.pl/

ENERGA-OBRÓT SA
ul. Reja 29
80-870 Gdańsk
http://www.energa.pl/

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Garbarska 21a
20-340 Lublin
Adres do doręczeń:
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
http://www.pgesa.pl/

PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne Spółka Akcyjna
ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
http://www.lubzel.pl/

PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź
http://www.lze.com.pl/

PGE RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
http://www.pge-rzesa.pl/

PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A.
ul.Świętojańska 12
15-082 Białystok
http://www.zeb.com.pl/

PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 58
90-105 Łódź
http://www.zelt.pl/

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
http://www.zeork.com.pl/

PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A.
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa
http://www.zewt.com.pl/

PGE Zamojska Korporacja Energetyczna Spółka Akcyjna
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
http://www.zke.com.pl/

PKP Energetyka sp z o.o.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
http://www.pkpenergetyka.pl/

POLENERGIA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
http://www.polenergia.pl/

Słowniczek
Sprzedawca energii - firma zajmująca się tylko handlem energią (nie dostawą). W praktyce jest to najczęściej firma wydzielona z obsługującego dotychczas klientów Zakładu Energetycznego.
Sprzedawca może sprzedawać energię odbiorcom bez wzgledu na miejsce ich zamieszkania pod warunkiem, że ma podpianą Generalną Umowę Dystrybucji z dystrybutorem świadczącycm usługi dystrybucji energii na terenie miejsca zamieszkania odbiorców.
Handel energią jest działalnością koncesjonowaną i aby ją prowadzić należy uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną przyznawaną przez Prezesa URE.

Dystrybutor energii - firma, u której kupuję się usługę dostawy energii.
Dystrybutor inaczej nazywany jest również Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
W praktyce jest to firma powstała po podziale obsługującego dotychczas klientów Zakładu Energetycznego, na obszarze, którego znajduje się nasz budynek, dom, mieszkanie.

Jest to działalność koncesjonowana, w związku z czym firma świadcząca usługi dystrybucyjne musi posiadać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej przyznaną przez Prezesa URE.

Dystrybutor odpowiedzialny jest za:

* ruch sieciowy w systemie dystrybycyjnym elektroenergetycznym,
* bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu
* eksploatację,
* konserwację,
* remonty,
* niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego – dystrybutor energii
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe