Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Relacja - Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Biogazownia – źródło energii odnawialnej dla gminy"

Data: 2009-06-08
Kryzys energetyczny na początku XX wieku był impulsem do budowy pierwszych biogazowni na terenie Niemiec. Po drugiej wojnie światowej zaczęły powstawać biogazownie rolnicze do fermentacji nawozu zwierzęcego. Dynamicznie wzrastająca liczba instalacji umożliwiła wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań. Obecnie buduje się już biogazownie na odpady mięsne oraz serwatkę. Takie i inne informacje zostały przedstawione podczas obrad Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Biogazownia – źródło energii odnawialnej dla gminy", która odbyła się w Poznaniu, 28-29 maja 2009 roku. Organizatorem konferencji była firma Abrys Sp. z o.o. z Poznania, współorganizatorami spotkania był Zakład Zagospodarowania Odpadów Miasta Poznania oraz Urząd Miasta Poznania.

Konferencja ta zgromadziła grono ponad 110 osób związanych bezpośrednio z biogazowniami rolniczymi i tymi ze składowisk odpadów. Wśród uczestników spotkania byli również reprezentanci samorządów terytorialnych oraz firm branżowych, a grono wybitnych naukowców i praktyków starało się znaleźć odpowiedzi na nurtujące kwestie dotyczące możliwości budowy biogazowni w Polsce.

W pierwszym dniu spotkania dokładnie omówiono możliwości uzyskania dofinansowania na budowę instalacji, a także zaprezentowano stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. biogazowni rolniczych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły prelekcje przedstawiające doświadczenia z Niemiec, Holandii, Anglii oraz Szwecji. W Szwecji biogaz oczyszczany jest do biometanu, który wykorzystywany jest jako paliwo w pojazdach użyteczności publicznej oraz samochodach prywatnych. Według szwedzkiego modelu źródłem energii z biogazu mogą być zarówno biogazownie rolnicze, jak również instalacje przy oczyszczalni ścieków oraz na składowiskach odpadów. Ponadto biogaz może powstawać również przy zakładach przemysłowych oraz w instalacjach współfermentujących. Krajowym przykładem zakładów zagospodarowania odpadów, które czerpią korzyści finansowe z pozyskania biogazu z biomasy jest m.in. Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania oraz Eko Dolina Sp. z o.o. z Łężyc. Podczas obrad swoje doświadczenia przedstawił również Aquanet S.A. z Poznania, który posiada instalację biogazową przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach.
Szczególnym elementem konferencji był wyjazd techniczny do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie, podczas którego goście mieli możliwość zobaczenia wzorcowej instalacji odzysku biogazu na składowisku odpadów komunalnych. Poza instalacją biogazową goście zobaczyli nowy projekt ZZO, czyli Laboratorium Energii Odnawialnej oraz meteoryt w Rezerwacie Przyrody "Meteoryt Morasko".

W trakcie dyskusji oraz rozmów kuluarowych poruszono temat akceptacji społecznej dla budowy instalacji biogazowych na terenach wiejskich oraz zagadnienie pozyskania środków pomocowych dla osób prywatnych. Szczególną uwagę zwrócono na problemy prawidłowego funkcjonowania biogazowni, opartego na jednym substracie. Wśród ogólnych wniosków, które powstały było stwierdzenie, że optimum działalności osiągnie tylko taka instalacja, która funkcjonować będzie na mieszanym substracie, zapewniającym ciągłość produkcji, a dostawca substratu będzie "odczuwał", że pozbywa się problemowego odpadu.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe