Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
CIEKAWOSTKI
 

Odpady z żaglówek i łodzi motorowych źródłem energii

Autor: Redakcja (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: onet.pl
Data: 2009-06-19
Z nieczystości i ścieków pochodzących z żaglówek i łodzi motorowych, które pływają po Wielkich Jeziorach Mazurskich można produkować energię. Nieczystości połączone z biomasą roślinną mogą stać się produktem wykorzystywanym w biogazowniach.
Nad takim projektem pracuje profesor Mirosław Krzemieniewski z wydziału ochrony środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

"Każdego roku po Wielkich Jeziorach Mazurskich pływa od 10 do 12,5 tysiąca żaglówek. Szacuje się, że na wodzie przebywa 50 tysięcy żeglarzy. Połowa jachtów pływających po jeziorach jest wyposażona w toalety chemiczne" - powiedział PAP prof. Krzemieniewski.

Tłumaczy, że chemiczne toalety zapewniają neutralizowanie zapachów oraz szybkie rozpuszczenie i odwodnienie odchodów. Środki chemiczne używane w toaletach chemicznych są jednak silnie bakteriobójcze i powstająca mieszanina fekaliów i tych substancji chemicznych wymaga odpowiedniej technologii oczyszczania.

Jak wyjaśnia autor projektu, właściciele jachtów czy żeglarze mogą wywozić nieczystości z łodzi do oczyszczalni ścieków, które są położone w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Jednak właściciele oczyszczalni często wzbraniają się przed przyjmowaniem ścieków z toalet chemicznych zarówno z jachtów jak i autokarów czy pól campingowych.

Chodzi o to, że te oczyszczalnie funkcjonują w oparciu o metodę osadu czynnego, czyli biologiczną tlenową metodę oczyszczania ścieków. Przyjmowanie nieczystości z chemicznych toalet z żaglowek powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na energię, która jest niezbędna do eksploatacji komór napowietrzania. Poza tym mikroflora osadu czynnego jest wrażliwa na substancje toksyczne występujące w ściekach. Jej zaburzenie może powodować złe funkcjonowanie oczyszczalni.

Stąd - jak dowodzi profesor Krzemieniewski - najlepszą technologią oczyszczania ścieków z toalet z żaglówek są procesy beztlenowej biodegradacji. Mikroorganizmy osadu beztlenowego są zdolne do rozkładu toksycznych związków chemicznych. Poza tym w wyniku fermentacji nieczystości z toalet chemicznych uzyskuje się biogaz, który zawiera wysokoenergetyczny metan.

W Polsce korzystając z doświadczeń takich krajów jak Niemcy czy Austria buduje się biogazownie zasilane kiszonką z kukurydzy. Jak wyliczono 4,5 tony kiszonki z kukurydzy zaspokaja całoroczne zapotrzebowanie energetyczne jednego gospodarstwa domowego.

Produkcja energii w polskich biogazowniach wyłącznie z biomasy roślinnej jest dość droga. Koszt produkcji tony kiszonki z kukurydzy wynosi obecnie do 70 do 90 zł, więc aby obniżyć te koszty można by ją mieszać np. z odchodami zwierzęcymi lub ściekami z toalet chemicznych na żaglówkach.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe