Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

SPECJALISTA DO SPRAW AUDYTU ENERGII ODNAWIALNEJ

Data: 2009-10-31

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EUROINVENT realizując projekt:
"SPECJALISTA DO SPRAW AUDYTU ENERGII ODNAWIALNEJ"


zaprasza do udziału
W BEZPŁATNYM SZKOLENIU W KAZIMIERZU DOLNYM
• Szkolenie z dziedziny energii odnawialnej (energii wiatrowej ,energii wodnej ,energii słonecznej, energii geotermalnej oraz energii z biomasy)
• Aspekty prawne związane z tematyką odnawialnych źródeł energii,
• Możliwości pozyskania funduszy unijnych i krajowych .
UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:
• Weekendowy tryb zajęć ( 3 zjazdy ),
• Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w Kazimierzu Dolnym,
• Materiały szkoleniowe,
• Zwrot kosztów dojazdu.

Beneficjentami projektu mogą być osoby spełniające łącznie kryteria:

• osoby pracujące (zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),
• zamieszkałe lub pracujące na terenie województwa lubelskiego,
• niezarejestrowane jako poszukujące pracy w urzędzie pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
EUROINVENT
Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 68 (II piętro)
tel. 81 532-89-98
e-mail: oze@euroinvent.eu
www.euroinvent.pl

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę (m.in. pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne Kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe