Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
POGODA
 

Kalkulator temperatury

Data: 2007-05-25
[0C] w stopniach Celsjusza

[K] w Kelwinach

[0F] w stopniach FahrenheitaSłowniczek
Skale termometryczne
Umowne systemy, za pomocą których opisuje się temperaturę substancji (ciała). W praktyce, spotkać się można z trzema skalami termometrycznymi:
* bezwzględna skala temperatury (inaczej międzynarodowa praktyczna temperatura Kelvina, potocznie nazywana skalą bezwzględną). Punktem zerowym w skali Kelvina jest 0 bezwzględne, odpowiadające temperaturze w skali Celsjusza -273.15°. Przejście ze skali Celsiusza na bezwględną skalę temperatury jest proste: K = t°C + 273,16. Jednostką temperatury jest tu Kelvin (nie stopień Kelvina; temperaturę notujemy jako np. 293.5 K, (odpowiada 20,34°C) bez symbolu stopnia). W tej skali nie mogą wystąpić ujemne temperatury ! Skala stosowana w praktyce meteorologicznej rzadko.

* skala Celsjusza. Oznaczenie: °C. Punktem zerowym jest punkt potrójny wody, uzyskano wymiar 1° dzieląc na 100 równych części interwał temperatury między puntem zerowym a punktem wrzenia wody przy normalnym ciśnieniu. Skala ta jest powszechnie stosowana na świecie, za wyjątkiem niektórych byłych kolonii brytyjskich i USA. W Wielkiej Brytanii skala Celsjusza jest już przeważnie stosowana, choć można spotkać jeszcze w użyciu i skalę Fahrenheita. Przejście ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita przeprowadza się następująco: t°F = (1.8 * t°C) + 32.

* skala Fahrenheita. Oznaczenie: °F. Punktem zerowym tej skali jest temperatura zamarzania mieszaniny salmiaku i lodu a temperaturę wrzenia wody określono na 212°F. W tej skali temperatura zamarzania wody destylowanej wynosi 32°F. Interwał temperatury między punktem krzepnięcia wody destylowanej a punktem wrzenia wody destylowanej pod normalnym ciśnieniem podzielono na 180 równych częsci, będących stopniami Fahrenheita [patrzcież Państwo, jakie to proste]. 1°F = 5/9 °C. Przejście ze skali Fahrenheita na skalę Celsiusza przeprowadza się za pomocą formuły: t°C = (5/9)*(t°F - 32). Skala Fahrenheita jest powszechnie stosowana w USA

* Istnieją i inne skale termometryczne (np. Reaumura), mają one obecnie znaczenie historyczne i nie znajdują zastosowania w praktyce.

Zależności
Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza t [°C] a wyrażoną kelwinach t [K] wynosi:
t [ °C ] = t [ K ] - 273.15
t [ K ] = t [ °C ] + 273.15

Z kolei zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza t [°C] i Fahrenheita t [°F] wynosi:
t [ °C ] = 5/9 × ( t [ °F ] - 32 )
t [ °F ] = 9/5 × t [ °C ] + 32

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe