Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Temperatura

Data: 2009-12-03
Zasadniczo możemy powiedzieć, że reakcje chemiczne przebiegają tym szybciej, im wyższa jest temperatura otoczenia. W przypadku biologicznych procesów rozkładu i przemiany zależność ta sprawdza się tylko pod pewnymi warunkami. Musimy uwzględnić, że każdy rodzaj bakterii biorących udział w procesach przemiany materii potrzebuje innej temperatury. Jeżli te żądane zakresy temperatur zostaną przekroczone, może dojść do zahamowania lub nawet do nieodwołalnego uszkodzenia bakterii. W odniesieniu do procesu powstawania biogazu może mieć to następujące skutki.

Bakterie uczestniczżce w procesie rozkładu, ze względu na wymagania temperaturowe, możemy podzielić na trzy grupy: bakterie psychrofilowe, mezofilowe i termofilowe.
 • Optymalna temperatura w przypadku bakterii psychrofilowych wynosi około 250C. W takiej temperaturze odpada konieczność podgrzewania podłoża wzgl. fermentatora, ale za to skuteczność rozkładu i produkcja gazu jest wyraźnie ograniczona.
 • Większość znanych bakterii metanowych posiada optymalną temperaturę wzrostu w mezofilnym zakresie temperatur między 32 a 420C. Instalacje pracujące w zakresie mezofilowym są w praktyce najszerzej rozpowszechnione, ponieważ w tym zakresie temperatur osiąga sie relatywnie
  wysoki uzysk gazu przy zachowaniu dobrej stabilności procesu.
 • Jeżli zachodzi konieczność zastosowania środków higienicznych prowadzących do zabicia bakterii chorobotwórczych lub w przypadku stosowania podróży o wysokiej temperaturze własnej (np. woda procesowa), zaleca siż użycie do fermentacji termofilnych kultur bakterii. Ich optymalna temperatura działania wynosi od 50 do 570C. Dzięki wysokiej temperaturze procesu uzyskujemy wysoki uzysk gazu.

  Należy jednak zauważyć, że potrzebna jest wówczas dodatkowa porcja energii do procesu fermentacji. Poza tym proces fermentacji w tym zakresie
  temperatur jest bardziej czuły na zakłócenia i nieregularność w doprowadzaniu podłoża lub w sposobie pracy komory fermentacyjnej. Ponieważ bakterie
  podczas działania produkują tak mało ciepła, że nie wystarcza go do uzyskania wymaganej temperatury otoczenia, podczas pracy mezofilowej i termofilowej
  fermentatora musi on był obowiązkowo zaizolowany i ogrzewany z zewnątrz, aby możliwe było uzyskanie optymalnych warunkow temperaturowych bakterii.


Materiał dostępny na platformie www.energetyka.edu.pl w kursie BIOGAZ.

Z A P R A S Z A M Y ! ! !
materiał dostępny za darmo
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe