Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Nawóz naturalny

Data: 2009-12-12
Chów krów i świń kryje olbrzymi potencjał podłoży, nadających się do użycia w instalacjach biogazowych. Na skutek ciągle wzrastających ilości przetwórczych w chowie zwierząt oraz coraz surowszych wymagań odnośnie ochrony środowiska naturalnego zmierzających do ponownego wykorzystania odchodów, zachodzi konieczność poszukania alternatywnych sposobów przetwarzania zbieranej gnojowicy względem stałych nawozów organicznych. Tabela poniżej przedstawia dane dotyczące ilości składników odżywczych w nawozach naturalnych.

Tabela: Zawartości składników odżywczych w nawozach naturalnych
podłoże
sm smo N NH4 P2O5 K2O Mg
[%]
[% sm]
[% sm]
gnojowica bydła 8-11 75-82 2,6-6,7 1-4 0,5-3,3 5,5-10 0,3-0,7
gnojowica świń około 7 75-86 6-18 3-17 2-10 3-7,5 0,6-1,5
obornik bydła około 25 68-76 1,1-3,4 0,22-2 1-1,5 2-5 1,3
obornik świń 20-25 75-80 2,6-5,2 0,9-1,8 2,3-2,8 2,5-3 b.d.
obornik kurzy około 32 63-80 5,4 0,39 b.d. b.d. b.d.


W związku z inicjatywą "Dobra jakość i pewne zbiory"("Gute Qualität und sichere Erträge") podjętą przez niemieckie Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Ochrony Konsumenta w czerwcu 2002 roku, Federalny Urząd Środowiska w Berlinie ustalił następujące średnie zawartości metali ciężkich:

Tabela: Zawartości metali ciężkich w nawozach naturalnych
podłoże
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
[mg / kg sm]
gnojowica bydła 0,3 7,3 44,5 0,06 5,9 7,7 270
gnojowica świń 0,4 9,4 309 0,02 10,3 6,2 858
obornik bydła 0,29 12,9 39,0 0,03 5,2 30,0 190
obornik świń 0,33 10,3 450 0,04 9,5 5,1 1068
obornik kurzy 0,25 4,4 52,6 0,02 8,1 7,2 336


Tabela: Uzysk gazu i zawartość metanu w nawozach naturalnych
podłoże
uzysk biogazu
zawartość CH4
[m3/t podłoża]
[m3/t smo]
[% obj.]
gnojowica bydła 20-30 200-500 60
gnojowica świń 20-35 300-700 60-70
obornik bydła 40-50 210-300 60
obornik świń 55-65 270-450 60
obornik kurzy 70-90 250-450 60


Uzysk biogazu z gnojowicy bydła z rezultatem od 20 do 30 m³ /t podłoża jest nieco niższy, niż w przypadku uzysku z gnojowicy świń. Dodatkowo gaz z gnojowicy bydła w porównaniu z gazem z gnojowicy świń posiada wyraźnie mniejszą średnią zawartość metanu. Jest to spowodowane tym, że żołądek krowy pracuje na podobnej zasadzie, co instalacja biogazowa, a więc gnojowica zostaje wstępnie przefermentowana.

Gnojowica bydła i świń ze względu na relatywnie niską zawartość suchej masy pozwala się dobrze łączyć z innymi podłożami (tak zwanymi kosubstratami). Inaczej sprawa wygląda w przypadku stałego nawozu organicznego, ponieważ ze względu na posiadaną wysoką zawartość suchej masy musi on być z reguły rozcieńczony, aby umożliwić jego przepompowanie; ponadto stały nawóz organiczny musi być jednorodny. W roli kosubstratów występują tu przede wszystkim podłoża o dużej zawartości wody lub energii (wywary gorzelniane, tłuszcze itp.). Obróbka oraz składowanie gnojowicy byda i świń nie sprawia większego problemu. W normalnym przypadku gnojowice można doprowadzać do instalacji biogazowej bezpośrednio lub za pośrednictwem zbiornika wstępnego.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe