Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
BIOGAZ
 

Warunki przebiegu procesu fermentacji

Data: 2010-01-03
Warunki przebiegu procesu
W zamkniętej komorze fermentacyjnej, bez dostępu tlenu i światła przebiega proces fermentacji metanowej. parametrem, który winien być skrupulatnie przestrzegany jest zawartość suchej frakcji wsadu w komorach fermentacji. Substrat powinien być utrzymywany w fazie płynnej poddającej się pompowaniu, czyli zawartość masy suchej nie powinna przekraczać 12–15%. Bardzo istotną wielkością mierzoną w komorze fermentacji jest odczyn pH. Jego wartość w przypadku stabilnej fermentacji powinna wynosić od 6,8 do 7,5. Niestabilność procesu spowodowana na przykład dozowaniem zbyt dużej ilości łatwo rozkładalnej materii organicznej może spowodować nagły spadek wartości pH i w efekcie zahamowana pozostaje aktywność bakterii. W przypadku zakwaszenia procesu konieczne staje się wstrzymanie dostarczania podłoża, aby bakterie mogły dokonać rozkładu występujących kwasów. Odczyn pH w komorze, zawartości suchej pozostałości i azotu amonowego, temperatura procesu i składu biogazu nie są jedynymi parametrami procesu, które należy obserwować. Dlatego też w nowoczesnych biogazowniach rolniczych dla uzyskania wysokiej stabilności procesu fermentacji metanowej powszechnie stosuje się aparaturę kontrolno-pomiarowej połączoną z automatycznymi układami sterowania coraz częściej pozwalającej na zdalne kontrolowanie i regulowanie pracą biogazowi.

Właściwy przebieg fermentacji metanowej wymaga utrzymania określonych parametrów:
- temperatura fermentacji termofilnej (520C),
- temperatura fermentacji mezofilnej (370C),
- pH (6 ÷ 8),
- stężenie lotnych kwasów organicznych (50 ÷ 500 mg CH3COOH/dm3),
- potencjał oksydoredukcyjny (520 ÷ 530 mV),
- alkaliczność (2000 ÷ 3000 mg/dm3 CaCO3),
oraz kontroli stężeń związków toksycznych: kwasy organiczne (szczególnie propionowy) jako produkt fazy kwaśnej; siarkowodór przy zaniżonym pH jako produkt redukcji siarczanów, siarczynów i organicznych połączeń siarki; amoniaku jako produktu mineralizacji organicznych połączeń azotu przy zawyżonym pH.

Ilość i częstotliwość doprowadzenia wsadu do komory fermentacyjnej, właściwe proporcje C:N, wynikające z rodzaju kosubstratów, oraz częstotliwość mieszania decydują o efektywności produkcji biometanu. Właściwie realizowana kinetyka fermentacji beztlenowej umożliwia obciążenie komory 5 kg s.m.o./m3 komory/doba.

Utrzymywanie właściwej temperatury procesu jest bardzo ważnym zadaniem przy eksploatacji instalacji. Jeśli pożądane zakresy temperatur nie będą dotrzymane może do zahamowania czynności bakterii lub ich nieodwracalnego uszkodzenia.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe