Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGETYKA TRADYCYJNA
·CO2
 

Podział urządzeń kotłowych

Data: 2010-01-04
Podział urządzeń kotłowych

Ze względu na zastosowany materiał:
 • żeliwne,
 • stalowe,
 • ze stali stopowych.
Ze względu na powierzchnie wymiany ciepła:
 • płomienicowe,
 • płomieniówkowe,
 • opłomkowe.
Ze względu na ciśnienie robocze:
 • niskociśnieniowe - gdzie ciśnienie pary nie przekracza granicy 70 kPa nadciśnienia,
 • wysokociśnieniowe - gdzie ciśnienie pary wynosi ponad 70 kPa.
Ze względu na wydajność:
 • małej wydajności,
 • średniej wydajności,
 • dużej wydajności.
Ze względu na rodzaj konstrukcji i typ konstrukcji:
 • kotły na paliwo stałe, olejowe, gazowe i elektryczne,
 • kotły o przestawnym spalaniu, w których wymagana jest przebudowa paleniska w przypadku zmiany rodzaju paliwa na inne,
 • o przemiennym spalaniu z jedną lub dwiema komorami spalania (bez przebudowy paleniska),
 • kotły niskotemperaturowe i kotły kondensacyjne,
 • kombinacje kotłowe (kotły podwójne) - czyli zespoły kotłowe na olej lub gaz i paliwo stałe.
Ze względu na nośnik ciepła:
 • kotły wodne niskotemperaturowe o temperaturze wody nie przekraczającej 100oC ,
 • kotły wodne średniotemperaturowe o temperaturze wody wyższej niż 100oC, a nie przekraczającej 115oC,
 • kotły parowe niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe,
 • kotły termoolejowe.
Ze względu na sposób odprowadzania spalin:
 • w paleniskach na paliwo stałe z dolnym lub górnym spalaniem,
 • w paleniskach na olej i gaz: dwuciągowe, trójciągowe, niesymetryczny, nawrotny oraz ich kombinacje.
Ze względu na temperatury spalin:
 • bez lub ze skraplaniem pary wodnej w spalinach,
Ze względu na sposób doprowadzania paliwa i powietrza:
 • przy opalaniu gazem: z dmuchawą lub bez,
 • przy opalaniu olejem: z palnikami z rozpyleniem lub odprowadzeniem oleju,
Ze względu na ciśnienia w komorze spalania:
 • z naturalnym ciągiem,
 • kotły z nadciśnieniem,
 • z zamkniętą komorą spalania, wyposażone w przewód powietrzno-spalinowy.
Ze względu na sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
 • kotły grzejne z pojemnościowym podgrzewaczem wody użytkowej,
 • z przepływowym podgrzewaczem wody użytkowej.
Ze względu na rodzaj odbiornika:
 • do ogrzewania pomieszczeń, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, kombinacją z wykorzystaniem ciepła dla potrzeb technologicznych.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe