Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGETYKA TRADYCYJNA
·CO2
 

Elektrownia Rybnik

Data: 2010-01-06
Elektrownia "Rybnik" S.A. - położona w województwie śląskim na obrzeżach miasta Rybnika - jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Podstawowa działalność zakładu to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.


Obecnie Elektrownia "Rybnik" S.A. posiada moc wytwórczą rzędu 1775 MW zainstalowanych w ośmiu blokach i jest największą elektrownią na Górnym Śląsku, a tym samym należy do grona największych elektrowni systemowych w Polsce. Moc zainstalowana zakładu stanowi około 7 % mocy elektrycznej zainstalowanej w Polsce, dlatego produkując rocznie ponad 9000 GWh energii elektrycznej może on pokryć około 8 % zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Decyzja o rozpoczęciu budowy elektrowni zapadła w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Pierwsze cztery bloki energetyczne uruchomiono w latach 1972 – 1974, a kolejne w roku 1978. Układ chłodzenia zakładu oparty jest o sztuczny zbiornik wody
o powierzchni 550 ha i dwie chłodnie kominowe o wysokości 120 m.
Dwa kominy - po jednym na cztery bloki - mają wysokość 260 m i 300 m. Natomiast zainstalowane w Elektrowni kotły są opalane węglem kamiennym dostarczanym z kilkunastu okolicznych kopalni. Roczne zużycie węgla przeznaczonego do produkcji energii wynosi około 4 mln ton. Trzeci komin to element instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) wybudowanej w roku 2008. Komin ten ma wysokość 120 m.

Elektrownia jest zakładem utrzymującym stałą wysoką dyspozycyjność wytwarzania oraz posiadającym duże możliwości regulacyjne, a przy tym osiągającym dużą efektywność w redukcji emitowanych zanieczyszczeń.

Elektrownia "Rybnik" S.A. należy do grona czołowych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Stale dokłada starań, aby pozostać liderem zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak również w zakresie organizacji i zarządzania. Dzięki temu jesteśmy dzisiaj przedsiębiorstwem konkurencyjnym, otwartym na liberalizację rynku oraz wytwarzającym energię w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Nasze starania zostały docenione przez wymagającego inwestora zagranicznego, którym jest od 2001 roku konsorcjum EDF-ENBW.

Głównym celem naszych działań jest stały rozwój naszego przedsiębiorstwa oraz dbałość o interesy klientów, przy czym szczególną uwagę zwracamy na wizerunek firmy i jej zaangażowanie w sprawy środowiska lokalnego.

Odpowiedzialność społeczna oznacza dla nas minimalizację negatywnych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, a dbałość o otaczające nas środowisko naturalne znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanych od wielu lat inwestycjach proekologicznych. Zmierzają one przede wszystkim do redukcji emisji tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłu, a także zagospodarowania odpadów paleniskowych, ochrony wód oraz ograniczenia uciążliwości związanych z nadmiernym hałasem.Wynikiem świadomie prowadzonej polityki środowiskowej jest między innymi własna opatentowana technologia odsiarczania spalin metodą suchą z nawilżaniem nagrodzona tytułami "Złota ECOENERGIA’99" oraz "Lider Polskiej Ekologii".

W Elektrowni uporządkowane zostały także sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową. Zamknięto istniejące obiegi wodne, natomiast zrzut oczyszczonych ścieków do Rzeki Rudy następuje wyłącznie poprzez zakładową oczyszczalnię ścieków przemysłowo-deszczowych.

Kolejnym etapem działań proekologicznych było wybudowanie Zakładu Odzysku Węgla w Czerwionce - Leszczynach. Zakład ten eksploatuje składowisko odpadów pogórniczych, które stało się źródłem tańszego paliwa dla Elektrowni. Realizacja tego projektu pozwoliła również utworzyć nowe miejsca pracy w regionie o bardzo dużym bezrobociu (22%), pobudzić lokalną działalność gospodarczą oraz przekształcić teren zdegradowany ekologicznie w miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe.

Liczne osiągnięcia w dziedzinie ekologii zobowiązują nas jednak do stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów. Dlatego też kolejnym sukcesem firmy jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN – EN ISO 14001:2005 obejmującego działalność całego przedsiębiorstwa oraz certyfikatu potwierdzającego wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN–N–18001:2004. Natomiast na początku roku 2008 został certyfikowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2001.

Jest oczywistym, iż jako jeden z największych zakładów przemysłowych naszego regionu czujemy się silnie związani z miastem i jego mieszkańcami, wspierając od lat liczne działania związane z kulturą, sportem oraz edukacją. Nie pozostajemy obojętni także na problemy społeczne udzielając wsparcia licznym placówkom służby zdrowia oraz instytucjom oświatowym.Podstawowe dane techniczne Elektrowni Rybnik:
Rok uruchomienia elektrowni: 1972
Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu: 1978
Rodzaj paliwa podstawowego: węgiel kamienny
Liczba kotłów energetycznych: 8
Wydajność znamionowa kotłów [t/h]: 650
Liczba turbozespołów: 8
Moc elektryczna osiągalna [MW]: 1775

Dane teleadresowe:
Elektrownia Rybnik SA
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik
tel. +48 032 739 10 00
fax: +48 032 422 78 94
www: www.elektrownia.rybnik.pl
e-mail: ei@elektrownia.rybnik.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe