Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGETYKA TRADYCYJNA
·CO2
 

Elektrownia Bełchatów

Data: 2010-01-06
Charakterystyka ogólna
W PGE Elektrowni Bełchatów S.A. jest zainstalowanych 12 bloków energetycznych. Podstawowymi urządzeniami bloków są kotły parowe BB-1150, turbiny 18K370 i generatory GTHW360. Urządzenia te zlokalizowane są w budynku kotłowni i hali maszynowni.

Energia z węgla - opis działania elektrowni
Projekt techniczny budowy Elektrowni Bełchatów opracowywany w latach 70-tych uwzględniał najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane w energetyce tego okresu. Zastosowano tu najnowszej generacji urządzenia i układy technologiczne stosowane przez renomowanych światowych producentów urządzeń energetycznych.Cykl produkcji energii elektrycznej rozpoczyna się podaniem węgla brunatnego z pobliskiej kopalni odkrywkowej lub placu składowego (placu uśredniania). Do elektrowni węgiel dostarczany jest przenośnikami taśmowymi i poprzez węzeł rozdzielczy znajdujący się na terenie elektrowni może być podawany bezpośrednio do zasobnika szczelinowego lub na składowisko awaryjne, skąd za pomocą trzech galerii nawęglania przekazywany jest do kotła oraz systemu urządzeń ciśnieniowych.
W elektrowni zainstalowane są kotły parowe produkcji RAFAKO Racibórz S.A. (na licencji Firmy Sulzer). Wyposażone są one w instalacje hydraulicznego odżużlania i hydraulicznego lub pneumatycznego odpopielania. Popiół gruboziarnisty i żużel transportowane są na składowisko mokre odpadów paleniskowych "Lubień", zaś popiół z lejów popiołowych pod elektrofiltrami transportowany jest do kopalni, gdzie po zmieszaniu z nadkładem, deponowany jest w wyrobisku.
Wytworzona w kotle przegrzana para o wysokich parametrach przepływa rurociągami do turbiny produkcji Zamech Elbląg (na licencji firmy BBC). W turbinie przegrzana para rozpręża się, czemu towarzyszy przekształcenie energii cieplnej w mechaniczną. Energia mechaniczna wytworzona w turbinie przekazywana jest poprzez wał do generatora produkcji Dolmel Wrocław, w którym następuje przetworzenie energii mechanicznej w elektryczną. W celu efektywniejszego wykorzystania ciepła powstającego przy produkcji energii elektrycznej, w ramach tzw. produkcji skojarzonej, trzy ostatnie bloki energetyczne pracują jako bloki ciepłownicze. Ciepło z upustów bloków wykorzystywane jest do ogrzewania miasta Bełchatów i pobliskich zakładów przemysłowych.
Moc elektryczna wyprowadzona jest z elektrowni do systemu krajowego poprzez rozdzielnie 220 i 400 kV. Bloki energetyczne Elektrowni Bełchatów pracują w Krajowym Systemie Energetycznym. Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM) przesyła, w ramach regulacji częstotliwości i mocy systemu, sygnał mocy zadanej dla każdego z bloków - w przedziale 290-360 MW. Zainstalowany w Elektrowni Bełchatów regulator grupowy ERO (ekonomiczny rozdział obciążenia) dokonuje wtórnego rozdziału mocy zadanej dla całej elektrowni rozdzielając moc na poszczególne bloki według kryterium ekonomicznego rozdziału obciążeń. Sterowanie wszystkimi urządzeniami bloków energetycznych odbywa się z nastawni blokowych (jedna dla dwóch bloków). Centrum sterowania ruchem elektrowni stanowi nastawnia Dyżurnego Inżyniera Ruchu Elektrowni (DIRE).
Zainstalowanie transformatora na sieci 110 kV, łączącej Bełchatów z ZE Łódź, umożliwiło przesył energii wprost na rynek lokalny.

Podstawowe dane techniczne PGE Elektrowni Bełchatów SA:
Rok uruchomienia elektrowni: 1981
Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu: 1988
Rodzaj paliwa podstawowego: węgiel brunatny
Liczba kotłów energetycznych: 12
Wydajność znamionowa kotłów [t/h]: 1150
Liczba turbozespołów: 12
Moc elektryczna znamionowa [MW]: 4440

Dane teleadresowe:
PGE Elektrownia Bełchatów SA
Rogowiec
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów 5
tel. +48 044 632 51 32
fax: +48 044 735 22 11
www: www.elb.bot.pl, www.bot.pl
e-mail: bot.elektrownia.belchatow@elb.bot.pl
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe