Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

POWERPOL - 9-10 marca 2011

Data: 2011-01-21
Szanowni Państwo,
W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu oraz Partnerów Merytorycznych - firmy Deloitte i Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XI edycji Kongresu
powerpol

który odbędzie się w dniach 9-10 marca 2011 r. w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: "Rok 2011: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki".

Przełom 2010 / 2011 jest dla polskich producentów i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z dynamicznym procesem prywatyzacji, pakietem klimatycznym, ogólnoświatowym kryzysem jak i z wdrażaniem rządowej "Polityki energetycznej Polski do 2030 r". Przyjęta panelowa formuła kongresu połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie restrukturyzacji sektora, rosnących potrzeb inwestycyjnych oraz sposobów na ich finansowanie, a także perspektyw rozwoju alternatywnych źródeł energii.
Do udziału w panelach tradycyjnie już zapraszamy kluczowe osoby z największych spółek energetycznych w Polsce i najważniejszych organizacji branżowych. Podczas Kongresu dla wszystkich uczestników oprócz interesujących spotkań merytorycznych zostanie przygotowanych wiele atrakcji i niespodzianek. Szczegółowe informacje będą sukcesywnie przedstawiane na stronach internetowych Europejskiego Centrum Biznesu www.powerpol.pl oraz na stronach patronów medialnych kongresu.

Zarys tematyczny:

Dzień 1

Kluczowe aspekty polityki energetycznej
• Zaawansowanie realizacji działań przewidzianych dla elektroenergetyki i ciepłownictwa w "Polityce energetycznej Polski do 2030 r."
• Ocena polityki prywatyzacyjnej prowadzonej w stosunku do sektora.
• Przewidywane zmiany otoczenia prawnego.
• Zaawansowanie działań ukierunkowanych na wprowadzenie energetyki jądrowej w Polsce.
• Kluczowe problemy sektora z pespektywy Prezesa URE i Prezesa UOKiK.
• Aktualne problemy związane z implementacją wspólnotowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora i jego wpływu na środowisko.

Strategie inwestycyjne energetycznych grup kapitałowych działających w Polsce
• Realizowane i planowane projekty związane z budową i modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych.
• Rozwój energetyki gazowej.
• Program jądrowy PGE.
• Inwestycje sieciowe, w tym dotyczące budowy połączeń transgranicznych.
• Opłacalność inwestycji w warunkach obowiązującego modelu rynku energii elektrycznej.
• Zapewnienie paliw dla potrzeb nowych inwestycji.
• Podstawowe wyzwania w zakresie pozyskiwania finansowania dla nowych inwestycji.
• Istniejące bariery procesów inwestycyjnych w energetyce.

Strategie rynkowe przedsiębiorstw energetycznych.
• Postępująca konsolidacja i zmiany własnościowe w sektorze.
• Nowe strategie w zakresie handlu energią (hurtowego i detalicznego).
• Doświadczenia płynące z obowiązywania nakazu w zakresie publicznych form handlu energią.
• Stan obecny i przyszłość rynku giełdowego.
• Platformy elektroniczne i ich miejsce w systemie handlu energią.
• Konkurencja na rynku energii.
• Postulowane zmiany w obecnym modelu rynku energii elektrycznej w Polsce.

Loża ekspertów.
• Kluczowe problemy sektora w ocenie ekspertów.
• Ocena działań rządu w energetyce.
• Ocena polityki regulacyjnej.
• Analiza strategii grup energetycznych.

Dzień 2

Rozwój energetyki odnawialnej
• Ocena planowanych zmian systemu wsparcia OZE w Polsce.
• Utrzymujące się bariery w rozwoju energetyki odnawialnej.
• Doświadczenia inwestorów przy realizacji różnego rodzaju inwestycji odnawialnych.
• Nowe technologie w energetyce odnawialnej.
• Nowe uwarunkowania wytwarzania energii z biomasy i odpadów.
• Doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji w OZE.

Wyzwania stojące przed polską kogeneracją
• Ocena wprowadzonych zmian w systemie wsparcia kogeneracji.
• Podstawowe problemy stojące przed polskimi przedsiębiorstwami kogeneracyjnymi.
• Specyfika procesów inwestycyjnych w kogeneracji.
• Nowe technologie w kogeneracji.
• Postulowane zmiany w zakresie mechanizmów regulacji dla ciepła, w tym odnośnie metod kształtowania cen ciepła.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu:
www.powerpol.pl
e-mail: info@ecb.biz.pl
tel. +48 081 747 65 10

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe