Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGIA WODNA
 

Inwestuj w MEW i zarabiaj na sprzedaży zielonej energii - formalności powierz specjalistom

Data: 2011-06-15
Proces inwestycyjny związany z budową Małych Elektrowni Wodnych (MEW) wymaga kompleksowego podejścia, nie tylko ze względu na skalę i złożoność podejmowanych działań, ale również z uwagi na jego znaczącą kapitałochłonność. Kluczowe znaczenie ma faza projektowa, której rzetelność i fachowość przekłada się na efekt finalny, w tym m.in. koszty budowlane oraz osiągnięcie odpowiednich parametrów elektrowni. Pozorne oszczędności sprawiają, że inwestycja, która jest dla wielu osób "lokatą na przyszłość", nie będzie generować zakładanych przychodów.

Przyjęta metodyka, odpowiedni zestaw kompetencji pozwalają nam na kompleksową obsługę w zakresie planowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć związanych z budową elektrowni wodnych. Po przekazaniu inwestycji do eksploatacji, świadczymy pełne wsparcie serwisowe w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą techniczną – podkreśla Maciej Nadulski, Prezes Zarządu MEW Projekt S.A.


Zielona energia – priorytet władz lokalnych oraz kierunek, w którym zmierza świat

Stabilny system wsparcia ze strony rządu, szereg udogodnień w postaci zwolnienia energii wytworzonej z OZE z akcyzy, dofinansowanie z funduszy unijnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obowiązujący system zielonych certyfikatów oraz fakt, że zakłady energetyczne mają obowiązek zakupu czystej energii po cenie ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki sprawia, że inwestowanie w MEW jest nie tylko bezpieczne, ale również opłacalne.

Wymagane formalności

Mniej zachęcająco wygląda strona formalna inwestycji związana z realizacją szeregu skomplikowanych i czasochłonnych procedur prawno-administracyjnych, których finalizacja może trwać nawet kilka lat. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, kiedy indywidualny inwestor działa na własną rękę. Warto korzystać z usług profesjonalnych biur projektowych zatrudniających osoby specjalizujące się w zagadnieniach prawno-formalnych związanych z procesem projektowym w energetyce wodnej. Doświadczenie, znajomość procedur pozwala im na szybką realizację niezbędnych pozwoleń, skompletowanie odpowiednich dokumentów.

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu

Odpowiedzią na potrzeby własne i rynku było powołanie przez MEW S.A. spółki zależnej MEW Projekt S.A. która świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, konstruowania, budowy obiektów MEW, z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, środowiskowych, estetycznych oraz ekonomicznych danej lokalizacji. Firma zajmuje się m.in. doradztwem inwestycyjnym w obszarze analizy i oceny lokalizacji pod budowę MEW, tworzeniem koncepcji budowy hydroelektrowni, przepławek dla ryb, projektowaniem i całościowym prowadzeniem projektu inwestycyjnego (potencjału wody).

Zespół MEW Projekt S.A. tworzą najlepsi na rynku polskim specjaliści w dziedzinie projektowania oraz budowy MEW. Grupa architektów spółki odpowiada za tworzenie koncepcji budowy elektrowni, kompleksowe przeprowadzanie procesu uzyskiwania pozwoleń, koordynację działań związanych z wyborem dostawców technologii oraz sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem prac inwestycyjnych na każdym etapie ich zaawansowania.

Kluczowe kwestie

Fundamentalne znaczenie ma profesjonalne rozpoznanie lokalizacji, maksymalizacja efektywności czasu pracy niezbędnego do przeprowadzenia procedur w urzędach i instytucjach. W efekcie inwestor otrzymuje pełną informację na temat możliwości wykorzystania danej lokalizacji zarówno w kontekście środowiskowym jak i ekonomicznym. Inwestorzy zainteresowani branżą energetyki wodnej nie muszą martwić się o stronę formalno-prawną, która może zniechęcać z uwagi na swój wieloaspektowy charakter oraz czas trwania poszczególnych etapów. Wybawieniem dla inwestora jest biuro projektowe, które m.in. realizuje wszelkie czynności formalno-prawne i przygotowuje całość dokumentacji dla klienta.

Proces poprzedzający uruchomienie MEW

Zanim hydroelektrownia zacznie wytwarzać energię elektryczną, trzeba zmierzyć się z
wieloetapowym procesem wymagającym fachowej wiedzy . Działania w zakresie budowy MEW obejmują m.in.:

 fazę przygotowania inwestycji, w tym: koncepcję MEW, studium wykonalności i analizę finansową,
 fazę realizacji budowy MEW, w tym: dokumentację środowiskową, budowlaną, obsługę procesów administracyjnych, budowę MEW, użytkowanie obiektu MEW,
 usługi serwisowe, konserwacyjne MEW.


Naszym celem jest zapewnienie wsparcia zarówno merytorycznego jak i operacyjnego na każdym etapie procesu inwestycyjnego związanego z budową MEW. Sumą podjętych działań jest gotowa elektrownia wytwarzająca zieloną energię oraz generująca przychody – komentuje Maciej Nadulski, Prezes MEW Projekt S.A.

Niezbędne analizy

W ramach podejmowanych działań wykonywana jest analiza uwarunkowań lokalizacyjnych, w tym m.in. środowiskowych, hydrologicznych, formalno-prawnych, materialno-prawnych, techniczno-ekonomicznych, rekomendowany jest plan działania zawierający ocenę opłacalności inwestycji. Istotne znaczenie ma badanie kondycji technicznej obiektów i urządzeń energetyki wodnej, w tym m.in.

 budowli hydrotechnicznych (jazy, zapory, derywacje – kanały otwarte, rurociągi ciśnieniowe, zbiorniki wodne, siłownie elektrowni wodnych, przepławki dla ryb),
 urządzeń i instalacji technologicznych hydroelektrowni (turbiny wodne, przekładnie, regulatory obrotów, generatory, systemy automatyki, zabezpieczeń i komputerowego wspomagania eksploatacji, systemy diagnostyki, urządzenia i instalacje elektryczne prądu zmiennego i stałego).

Bardzo ważna jest także ocena techniczno-ekonomiczna potencjalnych lokalizacji MEW, składająca się z następujących elementów:

 zdefiniowanie potencjału hydroenergetycznego stopnia wodnego
 sporządzanie biznes planów
 analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu różnych scenariuszy.

Audyty, opracowania, ekspertyzy

MEW projekt zajmuje się realizacją audytów przedtransakcyjnych lokalizacji hydroelektrowni i elektrowni wodnych, które znajdują się w eksploatacji. Ocenie podlegają uwarunkowania:
 techniczne
 formalno – prawne
 materialno – prawne
 środowiskowe
 lokalne
 ekonomiczne.
Jest to bardzo ważny etap. Nasi eksperci często otrzymują zlecenia na audyt lokalizacji, które przez sprzedawców "reklamowane" są jako bardzo efektywne miejsca pod budowę elektrowni wodnych, a nasze badania i obliczenia wykazują, że mamy do czynienia z próbą naciągnięcia inwestora. Dogłębny audyt na tym etapie pozwoli zaoszczędzić miliony złotych – komentuje Aleksandra Kuran, kierownik projektów MEW Projekt S.A.

Ponadto sporządzane są opracowania koncepcyjne i ekspertyzy techniczne wraz z analizą kosztów i efektywności inwestycji oraz model ich finansowania. Oprócz tego przygotowywane są opracowania inwentaryzacyjne dotyczące istniejących obiektów wraz z ekspertyzą ich poziomu technicznego. Istotne znaczenie mają działania pomiarowe w zakresie hydrologii, geodezji, geologii, hydrogeologii. Są one wymagane do celów projektowych. Inwestor nie musi martwić się o materiały i dokumenty, które trzeba skompletować, aby uzyskać niezbędne decyzje administracyjne. Wszystkim zajmuje się MEW Projekt.

Od pozyskania lokalizacji do produkcji czystej energii

Kluczowe znaczenie ma wyselekcjonowanie odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wymagania techniczne, a następnie podjęcie działań zmierzających do jej pozyskania. Kolejnym krokiem jest uzyskanie stosownych pozwoleń oraz realizacja procesu formalno-prawnego. Następnie można przystąpić do przeprowadzenia procesu związanego z budową elektrowni. Zwieńczeniem podjętych działań jest podłączenie elektrowni do sieci energetycznej oraz uruchomienie produkcji zielonej energii.

Specjaliści MEW Projekt gwarantują pełne wsparcie na każdym etapie prac związanych z budową MEW. Skuteczna synchronizacja wielu zadań gwarantuje realizację projektu w optymalnym czasie oraz w ramach przewidzianego na ten cel budżetu. Dzięki temu oszczędza się pieniądze inwestora – mówi Maciej Nadulski, Prezes Zarządu MEW Projekt S.A.

Pozyskanie odpowiedniej lokalizacji

Znalezienie odpowiedniej lokalizacji, która spełnia wszystkie niezbędne kryteria nie jest zadaniem łatwym. Teren, na którym powstanie MEW musi przede wszystkim zapewniać odpowiedni przepływ wody i jej naturalny spadek, bądź powinien umożliwiać jej spiętrzenie. Należy wziąć pod uwagę aspekt logistyczny związany z dojazdem na plac budowy ciężkiego sprzętu oraz warunki geologiczne (np. osiadanie gruntu). Nie bez znaczenia są uwarunkowania ekologiczne danej okolicy, bowiem lokalizacja może znajdować się na terenie parku narodowego bądź krajobrazowego. Sprawdzenia wymaga również kwestia związana z budową przepławki dla ryb.

Grunt to odpowiednie przygotowanie

Proces przygotowania inwestycji w aspekcie prawno-administracyjnym jest skomplikowany, czasochłonny, wymaga m.in. znajomości zagadnień z dziedziny hydrologii, prawa, procedur administracyjnych. Opisane powyżej działania zawarte w poszczególnych etapach mają fundamentalne znaczenie i decydują o sukcesie przedsięwzięcia związanego z budową MEW. Rzetelne przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie stosownych analiz eliminuje potencjalne problemy oraz niepotrzebne wydatki w kolejnych fazach realizacji projektu.

 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe