Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
ENERGETYKA TRADYCYJNA
·CO2
 

Sieci średnich napięć (SN)

Data: 2015-03-03
Sieć średniego napięcia - sieć w której napięcie w warunkach Polskich wynosi od 1 do 60kV.
Dominującą jest tutaj sieć 15kV której jest ponad połowa z istniejących sieci SN. Standardem światowym jest jednak raczej sieć 20kV.
W Polsce istnieją jeszcze sieci - 3kV - trakcja kolejowa stało-prądowa. 5,6,i 10kV - w sieciach miejskich i do zasilania maszyn elektrycznych dużej mocy z tym że sieć 6kV w ramach modernizacji zastępowana jest raczej siecią 15kV, co czasem łączy się z koniecznością zmiany standardów lub przebudowy układów rozdzielni fabryk używających silników 6kV. Sieci 15 i 20kV są odpowiednio standardem światowym i polskim. Sieć 30kV stosowana np na mierzei - Hel z powodu odległości odbiorów od punktu zasilania sieci SN. Sieci 40 i 60kV stosowane głównie na Śląsku z powodu dużej koncentracji miast skupisk ludzkich i kopalń, hut, fabryk pobierających z sieci stosunkowo duże moce.

Wszystko to powoduje że niezwykle uciążliwe jest standaryzowanie urządzeń: izolatorów, wyłączników, odłączników przewodów sieciowych itp. W praktyce często trzeba stosować urządzenia rozdzielcze - wyłączniki, odłączniki, transformatory, na wyższe napięcia niż używane w danym układzie sieci, co podraża ich remonty i konieczne modernizacje.
Często zatem prowadzi do podjęcia decyzji o zmianie napięcia sieci - tam gdzie jest to możliwe i nie powoduje nadmiernych strat u odbiorców. Jest to jednak proces długotrwały.

Linie SN miastach są to coraz częściej linie kablowe, co znacznie zmniejsza ich uciążliwość dla odbiorców. Konieczne ze względów lokalizacyjnych i terenowych linie napowietrzne coraz częściej bywają liniami posiadającymi izolację. Polskie fabryki produkują już tego typu przewody dla linii napowietrznych.
Linie SN z powodu ich ilości częściej niż linie WN bywają powodem lokalnych wyłączeń napięcia, bywając uszkodzonymi z powodu zbyt silnych wiatrów, lub katastrofalnych mrozów czy szadzi. Standard ich wykonania najczęściej bywa dość przyzwoity, stale się poprawiając.

Linie SN zasadniczo służąc transferowi mocy na odległość max rzędu kilkunastu km w mieście i max kilkudziesięciu km poza miastami, zasilają zwykle do kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.
W przypadku znacznych uszkodzeń średnio kilka lub kilkanaście a czasem kilkadziesiąt tysięcy rodzin i okoliczne fabryki tracą możliwość użytkowania energii elektrycznej. Nakłada to bardzo trudne zadania natychmiastowej reakcji na takie zdarzenia ze strony eksploatujących je ZE (zakładów Energetycznych).
Powodem zakłóceń w dostawach mocy, bywają też transformatory rozdzielcze SN/NN obniżające napięcie ulegające czasami awariom z powodu wyładowań atmosferycznych (problem ten maleje wraz z poprawą funkcjonowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych) lub przeciążeń transformatora wywołanych zbyt dużą mocą szczytową w stosunku do dyspozycyjnej, lub też zwarciami w liniach NN wywołanymi np katastrofalnym wiatrem lub ich zalodzeniem (szadź), albo naprężeniem (bardzo silne mrozy ) co powoduje ich masowe zrywanie i zwarcia.
Zabezpieczeniem przed przeciążaniem linii SN przez odbiory jest stosowanie transformatorów posiadających uzwojenie połączone w zygzak, co nawet przy zadziałaniu bezpiecznika na przeciążonej fazie, po stronie SN powoduje pojawianiu się napięć na każdej z 3 faz, po stronie SN.
Dwie z nich mają wtedy jednak obniżone napięcie i kąty przesunięcia fazowego są w niedużym stopniu różne od 120 stopni. Powoduje to zadziałania zabezpieczeń w większych odbiorach, co normuje sieć rozdzielczą NN, do czasu przybycia ekipy z ZE która uruchomi transformator do normalnej pracy, zasilając jego nieczynną fazę od strony SN.
Należy jednak pamiętać że taki sposób zabezpieczania linii działa jedynie w przypadku niedużych przeciążeń, więc często nie sprawdza się w przypadku uszkodzeń linii NN.

Nieco osobnym zagadnieniem jest eksploatacja linii elektroenergetycznych SN służących głównie do wyprowadzenia mocy z głównych punktów zasilających - elektrowni, elektrociepłowni itd.
Nowo powstające lokalne elektrownie biomasowe, wiatrowe, czy inne OZE, oraz przyfabryczne elektrownie niezawodowe, coraz częściej są przyłączane do linii elektroenergetycznych SN, okresowo zmieniając rozkłady napięć i kierunki przepływu mocy w tych liniach.
Często także nowe przyłączenia do tych linii bywają powodem konieczności ich przebudowy, tak aby mogły transferować większą moc.
Prawie zawsze istnieje konieczność poprawienia ustawień elektroenergetycznych urządzeń zabezpieczeniowych, tak aby mogły one nadzorować transfery mocy w obu kierunkach tych linii.
Jest to niewątpliwe utrudnienie i spowolnienie przyłączeń nowych mocy produkowanych z OZE.
Dla ZE tym bardziej uciążliwe, że regulator domaga się stosowania priorytetów w zagospodarowaniu takiej mocy wytwórczej.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe