Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
SŁOWNIKI
 

Słownik energetyczny

Data: 2007-07-10
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż |

słownik w fazie tworzenia... wersja próbna

A
Absorber
Pochłaniacz; urządzenie, substancja, lub naczynie wypełnione cieczą, w którym zachodzi absorpcja gazu lub niektórych składników mieszaniny gazowej.

Agregat
Zespół sprzężonych ze sobą na stałe maszyn lub urządzeń działających jednocześnie dla jednego celu (np.: silnik elektryczny wraz z pompą).

Armatura
Osprzęt; przyrządy i urządzenia pomocnicze spełniające określone zadanie, wmontowane do właściwego urządzenia (np.: manometry i termometry zamontowane na kotle).

Automatyka kotła
Zespół wszystkich urządzeń biorących bezpośredni i pośredni udział w samoczynnym regulowaniu przebiegu jednego lub kilku podstawowych procesów występujących w kotle (spalanie, zasilanie wodą, przygotowanie i dostarczenie paliwa) oraz samoczynnym regulowaniu jednego lub kilku zasadniczych parametrów charakterystycznych dla pracy kotła (ciśnienie, temperatura pary, ciśnienie w komorze spalania, poziom wody w kotle).

do góry

B
Bezpiecznik elektryczny
Element osprzętu elektrycznego zabezpieczający odbiornik i instalację przed nadmiernym prądem mogącym je zniszczyć lub uszkodzić. Bezpiecznik elektryczny potocznie lecz niepoprawnie nazywany "korkiem" zawiera topik ulegający zniszczeniu pod wpływem działania prądu elektrycznego przekraczającego określoną wartość, powodując przerwę w obwodzie elektrycznym. Zużyty bezpiecznik należy wyrzucić, a w jego miejsce wkręcić nowy o tych samych parametrach. Obecnie do zabezpieczenia obwodów elektrycznych coraz częściej stosuje się wyłączniki automatyczne, wielokrotnego działania, które także powodują przerwę, gdy w obwodzie przepływa zbyt duży prąd. Po zadziałaniu wystarczy przestawić dźwignię napędu i wyłącznik może nadal pracować.

Bilans cieplny
Porównanie energii cieplnej dostarczonej do maszyny lub urządzenia z energią zużytą przez te obiekty łącznie ze stratami.

Bilans energetyczny
Zestawienie ilości energii dostarczanej z ilością energii zużywanej przez dany obiekt, maszynę czy rejon łącznie ze stratami.

Blok energetyczny
Stosowany w elektrowniach zespół prądotwórczy dużej mocy składający się z kotła, turbiny, generatora i transformatora stanowiących łącznie jednostkę energoelektryczną.

Bilans cieplny
Porównanie energii cieplnej dostarczonej do maszyny lub urządzenia z energią zużytą przez te obiekty łącznie ze stratami.

Bunkier
Zbiornik; zasobnik na materiały sypkie (np.: węgiel).

do góry

C
Chłodnia kominowa
Chłodnia wieżowa, wieża chłodnicza; budowla w kształcie szerokiego komina, we wnętrzu którego ochładza się spryskiwana woda krążąca w obiegu zamkniętym i odbierająca ciepło pary wylotowej turbiny w urządzeniu zwanym kondensatorem (skraplaczem).

Chłodnica
Wymiennik ciepła używany do chłodzenia cieczy, gazów i skraplania par.

Ciąg kominowy
Różnica ciśnień w palenisku i u wylotu komina powodująca przepływ gazów spalinowych z dołu do góry i wydostawanie się ich na zewnątrz.

Częstotliwość prądu przemiennego
Ilość zmian kierunku przepływu prądu w czasie jednej sekundy. W Polsce częstotliwość w sieci elektroenergetycznej wynosi 50 Hz, natomiast niektóre kraje stosują inną wartość częstotliwości i np. w Stanach Zjednoczonych wynosi ona 60 Hz.

Czopuch kotła
Część kotła stanowiąca połączenie otworu lub otworów wylotowych spalin z kotła z kanałami kominowymi; czopuch wyposażony jest w przepustnicę spalin.

Człon kotła
Wymienny, powtarzalny element kotła żeliwnego stanowiący część komory paleniskowej, kanałów konwekcyjnych przestrzeni ciśnieniowej i ewentualnie rusztu; kocioł montuje się przez szeregowe łączenie członów; rozróżnia się człony: przednie, środkowe i tylne.

do góry

D
Dekarbonizacja wody
Metoda chemiczna zmiękczania wody polegająca na wytrącaniu zawartych w wodzie kwaśnych węglanów przez dodatek wapna gaszonego, z którym tworzą one nierozpuszczalne węglany obojętne.

Demineralizacja wody
Pozbawienie wody składników mineralnych, które nadają jej zbyt dużą twardość; powszechnie stosuje się do tego celu jonity.

Destylat
Produkt skroplenia pary w procesie destylacji (polegającym na doprowadzeniu substancji do wrzenia i skropleniu wydzielonej pary w innym naczyniu).

Dmuchawa
Rodzaj sprężarki do przetłaczania dużej ilości powietrza lub gazu, wytwarzającej niewielką różnicę ciśnień.

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
Zbiór dokumentów potrzebnych do zapoznania się z zasadami funkcjonowania i sposobami obsługi oraz do określenia najwłaściwszych metod postępowania podczas instalowania i eksploatacji urządzenia.

Drzwiczki paleniskowe kotła
Element zamykający otwór komory paleniskowej umieszczony ponad rusztem, przeznaczony do ręcznej obsługi paleniska; drzwiczki paleniskowe mogą być połączone konstrukcyjnie z drzwiczkami zasypowymi.

Drzwiczki popielnikowe kotła
Element zamykający otwór popielnika przeznaczony do usuwania popiołu; drzwiczki popielnikowe mogą być połączone konstrukcyjnie z drzwiczkami paleniskowymi.

Drzwiczki zasypowe kotła
Element zamykający otwór komory paleniskowej przeznaczony do zasilania kotła paliwem stałym.

Dyfuzor (dysza)
Rodzaj rury o rozszerzającym się przekroju, co powoduje zmniejszenie się prędkości przepływu cieczy lub gazu; lub też rozszerzająca się część kadłuba pompy wirnikowej lub wentylatora.

Dławik
Część dławnicy służąca do wywierania nacisku na szczeliwo.

Dławnica
Część maszynowa w kształcie tulejki wypełniona szczeliwem mająca za zadanie uszczelnienie wału w miejscu jego przejścia przez ścianę maszyny lub urządzenia gdzie panują różnice ciśnień.

Dżul
Dżul – 1 J to jednostka pracy, energii i ilości ciepła.
1 kJ = 1000 J
1 MJ = 1 000 000 J
1 GJ = 1 000 000 000 J

1 kWh = 3 600 000 J

A przekładając dżule na praktykę?
• 250-metrowy dom jednorodzinny zużywa rocznie do ogrzania ok. 115 GJ ciepła.
• 60-metrowe mieszkanie zużywa rocznie do ogrzania ok. 25 GJ ciepła.

Dyfuzor (dysza)
Rodzaj rury o rozszerzającym się przekroju, co powoduje zmniejszenie się prędkości przepływu cieczy lub gazu; lub też rozszerzająca się część kadłuba pompy wirnikowej lub wentylatora.

Dyfuzor (dysza)
Rodzaj rury o rozszerzającym się przekroju, co powoduje zmniejszenie się prędkości przepływu cieczy lub gazu; lub też rozszerzająca się część kadłuba pompy wirnikowej lub wentylatora.


Źródło:
elektrownie.com.pl
elblag.energa-operator.pl/


Jeśli zamieszczone linki są nieaktualne /nieaktywne/ lub pragną Państwo umieścić link nieobecny na stronie, prosimy o KONTAKT
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe