Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
TARGI
 

Sprawozdanie CENERG i ELETKROTECHNIKA 2010

Data: 2010-03-11
VIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego, Energetyki i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2010 oraz Wystawa Czystej Energii CENERG odbyły się w dniach 4-6 marca 2010 w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.


Targi ELEKTROTECHNIKA tradycyjnie odbyły się równolegle z XVIII Targami ŚWIATŁO 2010 i nowym wydarzeniem - Wystawą Czystej Energii CENERG. Organizacja tych trzech imprez, których wspólnym mianownikiem jest innowacyjność, spotkała się z uznaniem Ministerstwa Gospodarki, które po raz kolejny objęło targi swoim patronatem.
Połączenie tych trzech imprez daje możliwość kompleksowego przedstawienia odwiedzającym targi branżystom innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie elektroinstalacji, energetyki, OZE i oświetlenia.

Targi odwiedziło ponad 14 000 odwiedzających, z czego ponad 90% stanowili branżyści - przedstawiciele zakładów energetycznych, samorządowcy, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych obiektów użyteczności publicznych, nauczyciele a także rolnicy, instalatorzy i inżynierowie budownictwa z całego kraju.
Liczną grupę odwiedzających stanowili przedsiębiorcy zagraniczni, głównie ze wschodu Europy.
Targi ELEKTROTECHNIKA na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Na powierzchni ponad 10 tys. m2 swoją ofertę zaprezentowało około 300 wystawców z kraju i z zagranicy.
Na Targach ELEKTROTECHNIKA tradycyjnie spotkali się producenci i dystrybutorzy sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów zabezpieczeń.
W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA zorganizowana została Wystawa Czystej Energii CENERG skupiająca producentów i dystrybutorów urządzeń produkujących Odnawialne Źródła Energii. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie.

Wydarzenia towarzyszące Targom
Swoją popularność Targi zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej, oświetleniowej i w budownictwie.
Targom od lat towarzyszą liczne konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty skierowane do ponad 2000. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem był cykl szkoleń dla inżynierów elektryków, organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Targi ELEKTROTECHNIKA 2010 połączone były z siedemnastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami, skierowanymi inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów, a także inwestorów, deweloperów i przedstawicieli samorządów lokalnych.
Wykłady prowadzone przez fachowców z ośrodków z całej Polski uzupełnione zostały o prezentacje firm reprezentujących najnowsze rozwiązania i technologie w branży elektrotechnicznej. Uczestnicy szkoleń mieli zatem możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Taki sposób prowadzenia szkoleń daje ich uczestnikom możliwość zwiedzania targów w sposób praktycznie nieograniczony. Gwarantuje to również wystawcom kontakt z dużą ilością odbiorców ich produktów bezpośrednio związanych z branżą.
Wydarzenia towarzyszące Wystawie CENERG promowały urządzenia i innowacyjne technologie pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostały nagrody i wyróżnienia targowe.

Tematyka Wystawy CENERG dotyczyła przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostały systemy grzewcze wykorzystujące OZE w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory. Oprócz tego wystawa i warsztaty podczas targów poświęcone były czystym technologiom węglowym, biomasie, biopaliwom, biogazowi, pelletom, systemom filtrującym, uzdatnianiu wody, recyklingowi, energii wiatrowej i geotermii.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe