Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcją 


Artykuły
DREWNO i ODPADY
 

Normy dotyczące brykietu

Data: 2015-01-25
Europejski Komitet Standaryzacji, CEN (TC335) przygotowuje obecnie 30 norm technicznych dotyczących biopaliw stałych. Dwie najważniejsze przygotowywane normy dotyczą klasyfikacji i specyfikacji (prCEN/TS 14961) oraz gwarancji jakości biopaliw stałych.

Klasyfikacja biopaliw stałych jest oparta na ich pochodzeniu. Powinno być możliwe jednoznaczne odtworzenie całego łańcucha produkcji paliwa. Biopaliwa dla potrzeb klasyfikacji zostały podzielone na następujące podkategorie:
1) biomasa drzewna,
2) biomasa zielna,
3) biomasa owocowa
4) mieszanki.

Celem klasyfikacji jest umożliwienie szczegółowego rozróżnienia oraz zidentyfikowania materiału biopaliwowego w oparciu o jego pochodzenie. Przygotowana w formie tabeli klasyfikacja jakości została stworzona tylko dla większości biopaliw stałych będących
przedmiotem handlu: brykietów, granulatu, odpadów z tłoczenia oliwek, zrębków, drewna rąbanego, trocin, kory i bali słomy.
Prace standaryzacyjne dotyczące biopaliw stałych są nadzorowane przez Komitet Techniczny (TC335), sekretariat działający w ramach Szwedzkiej Organizacji Standaryzacji (Swedish Standardisation Organisation), SIS.

30 norm technicznych zostanie wypracowanych w pięciu grupach
- WG 1 – Terminologia i definicje
- WG 2 – normy paliwowe i rodzaje paliw oraz gwarancja jakości
- WG 3 –Pobieranie prób
- WG 4 – Właściwości mechaniczne i fizyczne
- WG 5 – Właściwości chemiczne

W mandacie TC335 [5] zawarte będą następujące biopaliwa:
- produkty pochodzące z rolnictwa i leśnictwa,
- odpady roślinne pochodzące z rolnictwa i leśnictwa,
- odpady roślinne pochodzące z przemysłu przetwarzania żywności,
- odpady drzewne, z wyjątkiem odpadów drzewnych mogących zawierać fluorowe składnikiorganiczne lub metale ciężkie jako rezultat stosowania środków konserwujących lub powłoki,czyli zwłaszcza takie odpady drzewne, które pochodzą z odpadów budowlanych i z rozbiórek
- włókniste odpady roślinne z produkcji masy celulozowej oraz papieru
- odpady korkowe.

W zakres norm nie wchodzi drewno rozbiórkowe.
Drewno jest sklasyfikowane zgodnie z gatunkami drzew (drzewa iglaste/drzewa liściaste, drewno z plantacji szybkorosnących lub zgodnie z rodzajami drewna (krzaki, drewno z korą/drewno bez kory/ kora/ich mieszanki). Mieszanki zostały podzielone na: utworzone przypadkowo (mixtures) oraz utworzone przy użyciu określonych proporcji (blends).
Klasyfikacja jakości dotycząca brykietów oraz granulatu zawiera produkty wytworzone z drewna, a także z innej biomasy. Właściwości mające największe znaczenie dla wszystkich biopaliw to zawartość wilgoci (M), wielkość/wymiary cząstek (P lub D/L) oraz zawartość popiołu (A).Przykładowo średnia zawartość wilgoci paliw jest podana jako wartość za symbolem (np. M20), co oznacza, że średnia zawartość wilgoci w paliwie powinna być ≤ 20 w-%. Niektóre właściwości, np. opałowa lub gęstość nasypowa są nieobowiązkowe.
Ażeby chronić odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, w załączniku A prCEN/TS 14961 zostały podane przykłady tzw. paliw ‘wysokiej jakości’.

Wykorzystanie biopaliw w gospodarstwach domowych jest szczególnie traktowane z następujących przyczyn:
- urządzenia wykorzystywane na małą skalę zazwyczaj nie posiadają systemu kontroli i oczyszczania gazów spalinowych
- są używane po amatorsku
- często są umiejscowione w zamieszkałych i zaludnionych rejonach.

Odnośnie 30 norm, o których mowa powyżej, 6 norm zostało wydanych przez CEN. Normy paliwowe i rodzaje paliw dotyczące biopaliw stałych zostały opublikowane w kwietniu 2005r. Natomiast gwarancja jakości biopaliw stałych jest w fazie głosowań. Normy paliwowe i rodzaje paliw oraz normy techniczne gwarancji jakości zostały przetestowane przez kilka przedsiębiorstw w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, BioNorm. Normy techniczne zaczynają obowiązywać 3 lata po opublikowaniu. W tym czasie normy te będą testowane w celu rozpoznania dalszych zmian jakie musza być dokonane zanim zostaną zaktualizowane jako pełne normy EN.

Normy krajowe są w dalszym ciągu obowiązujące i znajomość ich jest ważna dla producentów i eksporterów.

Kraje posiadające własne normy dotyczące biomasy to : Austria, Szwecja, Niemcy i Włochy.

Źródło: Alchemik Brykieciarki
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe