Agroenergetyka.pl

Energetyka, OZE w sieci: GoldenLine - Energetyka
Blog energetyczno - paliwowy
 
 
strona główna  Zarejestruj się  Ogłoszenia  Forum  Kontakt z Redakcj± 


Aktualno¶ci
 

Czech Sondaż: Większo¶ć konsumentów nie czę¶ci zmiana dostawcy energii

Data: 2011-08-03

Českí zákazníci stále častej±ie pristupuj¶ k zmene svojho dodávateµa elektriny či zemného plynu. Ako ale vyplżva z nového prieskumu, väč±ina z nich prechodom k inému predajcovi nič nezíska, niekedy skôr naopak.
Trh s energiami v Českej republike je plne liberalizovanż a počet zmien dodávateµov sa kaľdżm rokom zvy±uje. Vżslednż efekt je v±ak mnohokrát inż ako si zákazníci predstavovali a väč±ina z nich na zmene dodávateµa prerobí. Ako sa ďalej uvádza v prieskume spoločnosti IBRS, µudia nedostatočne ±tuduj¶ nové zmluvné podmienky, ktoré ich nakoniec n¶tia plati» viac neľ predpokladali.
Prieskum zistil, ľe hoci 94 % µudí mení dodávateµa elektriny v snahe získa» lep±iu cenu, ±tyri pätiny z nich nakoniec platia v priemere o 547 českżch kor¶n (22,43 eur) viac neľ u pôvodného dodávateµa. Navy±e si vżhodnos» novej ponuky nekontroluj¶ a viac neľ polovica ich e±te ľije v domnienke, ľe u±etrili. Najviac podµa prieskumu "prerába“ odberateµ z Prahy.
"Keby si zákazníci overovali prichádzaj¶ce vy¶čtovanie a porovnali kalkuláciu s cenou u pôvodného dodávateµa, nebolo by 56 % z nich presvedčenżch, ľe u±etrili, “ uviedol Tomá± Horejsek z IBRS. Dôvodom prečo sa zákazníci podµa neho nep¶±»aj¶ do podrobnej±ieho sk¶mania fakt¶r je tieľ fakt, ľe tretina sa v zaslanom vy¶čtovaní kvôli neprehµadnosti nevyzná.
Často diskutovanou poloľkou, o ktorej sa podµa prieskumu zákazníci dozvedaj¶ aľ po podpise zmluvy, je aktivačnż poplatok za podpis zmluvy. Tento poplatok platilo novému dodávateµovi 76 % opżtanżch a jeho priemerná vż±ka bola 735 českżch kor¶n (30,14 eur).
Kvantitatívny prieskum IBRS sa uskutočnil formou osobného rozhovoru na vzorke 80 respondentov, ktorí zmenili dodávateµa energie a zároveň im do±lo uľ prvé vy¶čtovanie po minimálne roku u nového dodávateµa. Respondenti boli µudia zodpovední v domácnosti za voµbu dodávateµa energie.
Za prvż polrok 2011 zmenilo dodávateµa elektriny v Česku celkom 237.026 zákazníkov. Väč±ina z nich s¶ domácnosti. Za celż minulż rok prist¶pilo na zmenu dodávateµa elektriny bezmála 250.000 klientov.
Podobná situácia panuje na trhu so zemnżm plynom. Do konca j¶na zmenilo predajcu plynu v Česku 145.844 zákazníkov. Za celż minulż rok to bolo 84.392 klientov.
Odberatelia väč±inou odchádzaj¶ od veµkżch firiem ako ČEZ či praľská energetika k men±ím predajcom. Energetickż regulačnż ¶rad (ER¦) tvrdí, rast počtu zmien dodávateµov je dôkazom, ľe v ČR funguje liberalizovanż trh s energiami. Zároveň ale varuje pred praktikami niektorżch predajcov, ktorí pon¶kaj¶ energie po domácnostiach a často lákaj¶ klientov na podpis zmluvy pochybnżmi obchodnżmi praktikami.
ČTK, energia

 
strona główna | polityka prywatno¶ci | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
Projekty HVAC | turbiny wiatrowe | Forum OZE
Copyright © Agroenergetyka.pl | design: Projekty internetowe